Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU nu lid van de visserijcommissie voor noordelijke deel van Stille Oceaan

1 min read

De Europese Unie (EU) is op 23 maart 2022 officieel lid geworden van de Visserijcommissie voor het noordelijke deel van de Stille Oceaan (North Pacific Fisheries Commission, NPFC).

De NPFC is een regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) die in 2015 is opgericht om de instandhouding van de bestanden op lange termijn en de bescherming van de mariene ecosystemen van het noordelijke deel van de Stille Oceaan te garanderen.

De belangrijkste doelsoorten die momenteel door de NPFC worden gereguleerd, zijn Pacifische koolvis, goudmakreel, sabelvis, Japanse sardine, pijlinktvis, Japanse pijlinktvis, en een aantal diepzeesoorten.

Door haar actieve deelname aan het NPFC zal de EU de instandhouding en het duurzaam beheer van de door deze ROVB beheerde mariene biologische hulpbronnen, alsook de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen en soorten bevorderen.

Zij zal ook bijdragen tot de versterking van het bestuur en het bestaande rechtskader van de organisatie, en aldus betere wetenschap, effectieve naleving en handhaving van de toepasselijke regels bevorderen.

Met dit nieuwe lidmaatschap van het NPFC heeft de EU haar deelname verhoogd tot 18 ROVB’s en regionale visserijorganen (13 andere ROVB’s dan die voor de tonijnvisserij en 5 ROVB’s voor de tonijnvisserij), en consolideert zij haar positie als de meest prominente speler in ROVB’s en visserijorganen wereldwijd.

Meer informatie:  NPFC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *