Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Brussel wil overleg over Noors boomkorverbod

3 min read

Brussel legt zich niet neer bij het plotselinge Noorse verbod op boomkorvisserij. De Europese Commissie gaat in technisch en formeel overleg met de Noorse autoriteiten.

EU-commissaris Sinkevičius (Visserij) antwoordde dat op vragen van Europarlementsleden Bert-Jan Ruissen (SGP), Peter van Dalen (CU) en Jan Huitema (VVD). [Zie onder]

De EU-commissaris wil dat Noorwegen de maatregelen verzacht. Ook wil de commissaris weten op welke basis Noorwegen het verbod eigenlijk heeft ingesteld. Hij toont zich ook ontevreden dat Noorwegen het verbod had ingesteld zonder Brussel te informeren.

Na het eerste Brusselse contact met Noorwegen hebben de Noorse autoriteiten het verbod al uitgesteld van 1 maart tot 1 juni dit jaar.

Goed dat de Europese Commissie het probleem onderkent en met de zorgen aan de slag is gegaan“, reageert Bert-Jan Ruissen. “Maar ik ben vooral benieuwd naar de uitkomsten van het geplande overleg met Noorwegen. Daar gaat het om, ook gezien het grote belang voor Nederlandse (platvis-) vissers in de Noorse wateren.”

De Europarlementsleden hadden eerder dit jaar opheldering gevraagd bij de Europese Commissie over het plotselinge Noorse verbod op visserij met de boomkor.

Naar schatting 25 visserijbedrijven uit Nederland zijn enige periode per jaar actief in Noorse wateren.

……………………………………………….

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000724/2022 aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Peter van Dalen (PPE), Bert-Jan Ruissen (ECR), Jan Huitema (Renew)

Betreft: Noors boomkorverbod

Op 3 februari 2022 is de Europese Commissie door Noorwegen in kennis gesteld van nieuwe technische maatregelen in de Noorse EEZ. Hierin besluit Noorwegen om vanaf 1 januari 2022 de boomkorvisserij in de Noorse zone te verbieden, waarbij het verbod vanaf 1 juni 2022 wordt gehandhaafd. Voor de vissers die jaarlijks in de Noorse zone vissen komt dit besluit als een volkomen en onaangename verrassing. Noorwegen sloot op 10 december 2021 nog een visserijovereenkomst met de Europese Unie voor 2022, waarin geen woord over een eventueel naderend boomkorverbod staat.

  1. Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat Noorwegen dit besluit eenzijdig neemt, zonder de EU te consulteren, en met zeer late kennisgeving?
  2. Zal de Europese Commissie er bij Noorwegen op aandringen het verbod op de boomkor te heroverwegen en is de Commissie bereid om, indien nodig, juridische stappen te zetten, gezien de (bindende) afspraken die volgen uit de bilaterale visserijovereenkomst en/of internationale verdragen?
  3. Andere bodemberoerende visserijtechnieken dan de boomkor mogen wel blijven worden toegepast. Denkt de Commissie dat het mogelijk is dat de innovatieve SumWing (sleepnetvisserij met minder bodemcontact dan de traditionele boomkor) toegelaten wordt in de Noorse zone?

…………………………………………………………….

Onder het antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie (8.4.2022)

Zodra de kennisgeving werd ontvangen, heeft de Commissie gereageerd door bij de Noorse autoriteiten ernstige bezorgdheid te uiten over het gebrek aan overleg. De Commissie heeft verzocht om technisch en formeel overleg met Noorwegen, overeenkomstig artikel 3 van de kaderovereenkomst betreffende visserij tussen de EU en Noorwegen van 1980. De Commissie betreurt dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden vóór het besluit van Noorwegen, aangezien het invloed heeft op de uitvoering van deze overeenkomst en de jaarlijks goedgekeurde notulen waarin de vangstmogelijkheden en de voorwaarden voor toegang tot de wateren worden vastgesteld.

Tijdens het overleg wil de Commissie duidelijkheid krijgen over de basis waarop het besluit is genomen en over de mitigerende maatregelen. Na het eerste contact van de Commissie met Noorwegen hebben de Noorse autoriteiten de toepassing van het verbod uitgesteld van 1 maart tot 1 juni 2022.

De diensten van de Commissie werken nauw samen met de autoriteiten van de lidstaten die het zwaarst door dit verbod worden getroffen. Ze verzamelen momenteel alle relevante informatie en gegevens over innovatieve ontwerpen en het belang van de visserij en zullen deze aan Noorwegen verstrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *