Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederlandse ambtenarij steeds meer in verlegenheid door stikstofaanpak

2 min read

Na het debacle met de lijst van piekbelasters, komen de Nederlandse administraties opnieuw in verlegenheid over hun aanpak van de stikstofcrisis. Een kritisch rapport over de nauwkeurigheid van het stikstofmodel AERIUS werd niet gedeeld met de tweede Kamer. Ondanks de oprichting van meer dan 70 ambtelijke werkgroepen is er na drie jaar geen enkele vooruitgang geboekt.

Nederlandse burgers en journalisten kunnen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) allerlei interne documenten van de verschillende overheden opvragen en ze maken daar gretig gebruik van.

Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt vroeg de correspondentie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op over de aanbevelingen van de commissie Horkdijk die het stikstofrekenmodel AERIUS onderzocht.

AERIUS wordt in Nederland gebruikt om de stikstofneerslag te modeleren en daarmee te bepalen of vergunningverlening mogelijk is of niet. Uit de documenten blijkt dat de Tweede Kamer niet naar behoren geïnformeerd werd over ernstige bedenkingen bij het model…. Lees hier verder op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT)

Voor het verkrijgen van een nieuwe Wnb-vergunning dient de garnalenvisserij per 1 januari 2023 aan de geldende stikstofregels te voldoen. Uitzonderingen worden niet gemaakt en de overheid gaat ervan uit dat de garnalenvissers vanaf volgend jaar zullen voldoen aan de gestelde normen, zo stellen minister Staghouwer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Van der Wal-Zeggelink, Ministerie voor Natuur en Stikstof in een gezamenlijke brief van 22 april jl. aan de Tweede Kamer…. Lees hier verder op de website van de Nederlandse Vissersbond.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.