Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederlandse ambtenarij steeds meer in verlegenheid door stikstofaanpak

2 min read

Na het debacle met de lijst van piekbelasters, komen de Nederlandse administraties opnieuw in verlegenheid over hun aanpak van de stikstofcrisis. Een kritisch rapport over de nauwkeurigheid van het stikstofmodel AERIUS werd niet gedeeld met de tweede Kamer. Ondanks de oprichting van meer dan 70 ambtelijke werkgroepen is er na drie jaar geen enkele vooruitgang geboekt.

Nederlandse burgers en journalisten kunnen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) allerlei interne documenten van de verschillende overheden opvragen en ze maken daar gretig gebruik van.

Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt vroeg de correspondentie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op over de aanbevelingen van de commissie Horkdijk die het stikstofrekenmodel AERIUS onderzocht.

AERIUS wordt in Nederland gebruikt om de stikstofneerslag te modeleren en daarmee te bepalen of vergunningverlening mogelijk is of niet. Uit de documenten blijkt dat de Tweede Kamer niet naar behoren geïnformeerd werd over ernstige bedenkingen bij het model…. Lees hier verder op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT)

Voor het verkrijgen van een nieuwe Wnb-vergunning dient de garnalenvisserij per 1 januari 2023 aan de geldende stikstofregels te voldoen. Uitzonderingen worden niet gemaakt en de overheid gaat ervan uit dat de garnalenvissers vanaf volgend jaar zullen voldoen aan de gestelde normen, zo stellen minister Staghouwer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Van der Wal-Zeggelink, Ministerie voor Natuur en Stikstof in een gezamenlijke brief van 22 april jl. aan de Tweede Kamer…. Lees hier verder op de website van de Nederlandse Vissersbond.

1 thought on “Nederlandse ambtenarij steeds meer in verlegenheid door stikstofaanpak

 1. Bij introductie van de Natura 2000 gebieden in de Noordzeekustzone b.v. staat duidelijk dat stikstof geen probleem is.
  Op de vraag waarom voor de NB vergunning voor het vissen in die gebieden dan selectief daarvoor aan bepaalde stikstof normen moet worden voldaan wordt door een beleidsmedewerker telefonisch naar de Urgenda uitspraak verwezen.

  Dieselauto’s mogen bij mijn weten ook na 31 dec 2022 gewoon over de afsluitdijk tussen 2 Natura 2000 gebieden blijven rijden om geld te verdienen.
  Zij wel en de boeren naast een Natura 2000 gebied niet. Over vissen in Natura 2000 gebieden maar te zwijgen.

  Diezelfde doorgeschoten ambtelijke onzin over Natura 2000 gebieden zie je bij het geplande eilandje in de monding van de z.g. vismigratierivier/sloot. van 10 meter breed a raison van 65 miljoen euro. Als noodzaak daarvoor werd mij verteld na kritische vragen:
  ” In natura 2000 gebied Waddenzee is een tekort aan hoogwaterrustplaatsen voor vogels”.
  Rusten op de 30 km afsluitdijk telt niet mee want dat is geen Natura 2000 gebied en over de dijk vliegen naar de Makkummerwaard ook niet want daar is het Natura 2000 gebied IJsselmeer, waar wel een windpark gebouwd mocht worden.

  Toen heb ik me maar een paar jaar stil gehouden en met mijn hoofd geschud. Nu dit weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *