Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

NSAC roept op tot gesprek met Noorse regering over verbod boomkorvisserij

3 min read

De Adviesraad voor de Noordzee (NSAC) heeft in een brief aan Fabrizio Donatella (EU Maritime Affairs and Fisheries) opgeroepen contact op te nemen met Noorwegen over het besluit om de boomkorvisserij in zijn EEZ te verbieden.

Europese boomkorvissers zijn ontzet dat hun schepen vanaf 1 juni van dit jaar (2022) niet meer mogen vissen in de Noorse wateren waar zij van oudsher hebben gevist.

De NSAC schrijft: “De leden van de Adviesraad voor de Noordzee (NSAC) hebben besloten u te schrijven nadat zij onlangs kennis hebben genomen van de nieuwe reeks technische voorschriften die Noorwegen met ingang van 1 januari 2022 eenzijdig heeft ingevoerd en die het gebruik van boomkorvaartuigen per maart 2022 verbiedt. Hoewel het verbod op boomkorvisserij inmiddels is uitgesteld tot 1 juni, vormt dit besluit een groot probleem voor de boomkorvloten die traditioneel in de Noorse zone vissen en, door verplaatsing, voor andere visserij in de Noordzee”.

“De nieuwe Noorse regels omvatten onder meer de vaststelling van een nieuwe uniforme minimale instandhoudingsreferentiegrootte (MCRS) voor een aantal soorten, die tot nu toe afzonderlijk voor de Noordzee en het Skagerrak werd vastgesteld. Ook de mogelijkheid voor de Noorse autoriteiten om bepaalde gebieden te reserveren voor bepaalde soorten vistuig heeft tot bezorgdheid geleid”.

“Tot onze ontsteltenis lijken deze ingrijpende wijzigingen in de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij te zijn doorgevoerd zonder enig, laat staan tijdig, overleg met de partijen die door deze bepalingen worden getroffen. De vertegenwoordigers van de visserijsector zijn niet uitgenodigd om de inhoud van de nieuwe wetgeving te bespreken en zijn er niet tijdig van in kennis gesteld dat de nieuwe verordening in werking zal treden. De algemene indruk is dat dezelfde aanpak, met een ernstig gebrek aan transparantie, is toegepast op de Europese Commissie. De NSAC beschouwt dit als een ernstige inbreuk op de formele en pragmatische samenwerking tussen twee bevriende partners.

“Wij willen benadrukken dat de NSAC het recht van het Koninkrijk Noorwegen om te beslissen over de regels inzake de uitoefening van de visserij in hun respectieve economische zone op geen enkele wijze in twijfel trekt of betwist, maar dat hij wel had verwacht de gelegenheid te krijgen om op constructieve wijze bij te dragen tot de invoering van de nieuwe technische maatregelen en tegemoet te komen aan de Noorse ambities voor een betere bescherming van het milieu, die wij volledig steunen.

“De Adviesraad voor de Noordzee stelt daarom voor dat de Europese Commissie de betrokken Noorse autoriteiten benadert met een uitnodiging om bijeen te komen, met de bedoeling om te bespreken hoe dergelijke besluiten op een transparante en inclusieve manier kunnen worden genomen. De Raad is er vast van overtuigd dat het mogelijk moet zijn om tot gemeenschappelijke standpunten te komen zonder afbreuk te doen aan de ambities van de Noorse autoriteiten. In dit verband kan een belangrijke vraag worden gesteld, namelijk wat het doel is van de uitsluiting van de boomkor, en of dit doel misschien met alternatieve middelen kan worden bereikt.

“Wij stellen voor dit en nog meer vragen aan de orde te stellen tijdens een voorgestelde vergadering tussen de Commissie en de Noorse delegatie. De NSAC staat, zoals altijd, klaar om verdere bijstand te verlenen bij het opzetten en coördineren van een dergelijke vergadering.”

Download hier de brief [PDF]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *