Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Toekomstig gemeenschappelijk visserijbeleid moet falend beleid corrigeren

3 min read

Pulsvisserij, Europêche betreurt het dat veel huidig en ouder visserijbeleid gebaseerd is op emoties en niet op de wetenschap.

Agelopen vrijdag heeft de Europese Commissie een evenement voor belanghebbenden georganiseerd om de balans op te maken van het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU.

De voorzitter van Europêche, Javier Garat, analyseerde de geboekte vooruitgang, de uitdagingen en de te volgen weg. Kortom, de sector is van mening dat een hervorming nodig is voor een aantal kernelementen, zoals de aanlandingsverplichting of de definitie van vangstcapaciteit. Het GVB moet zich ook aanpassen aan nieuwe geopolitieke en milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering, maar mag niet worden overruled door milieuwetgeving.

Het GVB, dat in 2013 werd goedgekeurd, kwam neer op een radicale herziening van het bestaande visserijbeleid. Alle belanghebbenden in het evenement erkenden dat deze resulteerden in een snel herstel van visbestanden in heel Europa, met name in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Vertegenwoordigers van de sector verklaarden echter dat dit werd bereikt ten koste van de vloot, die te maken kreeg met aanzienlijk banenverlies, onwerkbare regels, een wereldwijde pandemie en een energiecrisis, waardoor vissers een “bedreigde soort” dreigen te worden.

Europêche betreurt het dat veel huidig en ouder visserijbeleid gebaseerd is op emoties en niet op de wetenschap. Duidelijke voorbeelden zijn bv te vinden in de aanlandingsverplichting die werd voorgesteld als reactie op een campagne van een bekende chef-kok in het Verenigd Koninkrijk of de huidige oproep om bodemtrawlvisserij te verbieden.

Onze vissers hebben rationele en begrijpelijke regels nodig die hen in staat stellen concurrerend en innovatief te blijven. Niet-toepasbare wetgeving en nieuw radicaal milieubeleid leiden tot wantrouwen en spanningen tussen de sector, de overheid en de samenleving. Bovendien zijn er nu zoveel regels, dat vissers praktisch juristen moeten zijn. Daar moet nu verandering in komen. We hebben een nieuwe kans om te leren van fouten uit het verleden en ons aan te passen aan toekomstige behoeften en wereldwijde eisen.

In deze richting adviseerde een wetenschappelijk panellid om de aanlandingsverplichting te heroverwegen en misschien een andere aanpak te gebruiken om het doel te bereiken om ongewenste vangsten te voorkomen en teruggooi te elimineren.

Europêche stelt dat een veerkrachtig marien milieu een must is, maar het is even belangrijk om voorwaarden te scheppen voor een bloeiende sector en voedselvoorziening, in overeenstemming met het Verdrag van de EU.

Om al deze redenen benadrukte de heer Garat dat de visserij centraal moet staan in het GVB. In dit verband benadrukte de sector de noodzaak van meer en betere wetenschap, met inbegrip van sociaaleconomische effectbeoordelingen over het effect van het visserijbeleid.

Bovendien riepen vissers op tot blijvende toegang tot hun traditionele visgronden, die snel worden ingenomen door nieuwe mariene activiteiten of bedoeld zijn voor de bescherming van de zee. Garat waarschuwde dat deze trend de voedselzekerheid van de EU in gevaar gaat brengen.

Garat bekritiseerde dat onder het huidige GVB de ruimte aan boord voor de kombuis, hutten, toiletten en andere wordt meegerekend om de vangstcapaciteit te bepalen. Hij betoogde dat deze definitie moet worden herzien om de introductie van nieuwe technologie mogelijk te maken, de sector koolstofvrij te maken en de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren, die meer ruimte aan boord vereisen. Daarbij is het nodig om alternatieve formules te vinden, zoals nettotonnage, die deze ruimten uitsluiten bij het meten van de vangstcapaciteit.

Europêche gelooft ook in de noodzaak om de externe dimensie van het GVB en oceaangovernance te versterken, waarvoor meer financiële middelen nodig zijn. In dit verband herinnert de sector aan het belang van visserijovereenkomsten met 3e landen voor de EU-vloot en benadrukt zij de noodzaak om dezelfde regels toe te passen op alle vaartuigen die in internationale wateren actief zijn om een gelijk speelveld te garanderen.

Europêche waardeert het werk van de Commissie in de strijd tegen illegale visserij wereldwijd. Tot slot herhaalt de sector zijn oproep tot erkenning van de rol van joint ventures in derde landen.

Persbericht: Europêche.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *