Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Steun verlichting voor visserij en aquacultuur in Europa

3 min read

Steun verlichting voor visserij en aquacultuur in Europa. Foto Peter van Dalen via twitter

De Commissie visserij van het EUROPEES PARLEMENT heeft maandag financiële steun voor de visserij- en aquacultuursector van de EU goedgekeurd als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

EP-leden in de Commissie visserij hebben unaniem met 24 stemmen hun standpunt bepaald over een voorstel van de Commissie om de visserij en aquacultuur in de EU die door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen, financieel te compenseren.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) zou de door de leden van het Europees Parlement aangenomen tekst steun verlenen aan bedrijven waarvan de visserijactiviteiten door de oorlog in gevaar zijn gebracht, en aan producentenorganisaties en marktdeelnemers in de visserij en aquacultuur waarvan de economische levensvatbaarheid wordt bedreigd door markt- en problemen in de toeleveringsketen als gevolg van de Russische militaire agressie.

Het gaat onder meer om een stijging van de prijs van energie, grondstoffen en visvoer. De Europese regeringen zouden hun resterende EFMZV-middelen voor de programmeringsperiode 2014-2020 kunnen gebruiken om de gevolgen van de oorlog in de visserij- en aquacultuursector aan te pakken.

EP-leden hebben het voorstel gewijzigd om de compensatie ook uit te breiden tot bedrijven waarvan de economische levensvatbaarheid door het conflict is beïnvloed en tot de verwerkingssector. 75% van de cofinanciering uit het Fonds zou hun gederfde inkomsten en extra kosten dekken als gevolg van verstoring van toeleveringsketens na het begin van de oorlog op 24 februari 2022.

Naast financiële compensatie zouden lidstaten ook flexibeler gebruik kunnen maken van de staatssteunregels. Dit zou hen in staat stellen regelingen op te zetten om staatssteun te verlenen aan visserij- en aquacultuurbedrijven die door de crisis zijn getroffen.

Citaat

Na de stemming zei EP-rapporteur Nuno Melo (EVP, PT): “In het verslag wordt opgeroepen tot specifieke maatregelen om de marktverstoring van de toeleveringsketen voor visproducten als gevolg van de Russische agressie te verlichten. De EU moet dringend actie ondernemen om de gevolgen van de oorlog te verzachten en het voortbestaan van bedrijven en banen in de visserij- en aquacultuursector te waarborgen.”

Volgende stappen

Dit ontwerp onderhandelingsstandpunt moet in juli aan de plenaire vergadering worden voorgelegd. Zodra het Parlement als geheel het heeft goedgekeurd, zullen de leden van het Europees Parlement bereid zijn om met de EU-regeringen te gaan praten over de definitieve vorm van de wetgeving.

Achtergrond

In 2019 telde de Europese vissersvloot in totaal 73 983 vaartuigen, die directe werkgelegenheid bood aan 129 540 vissers. In de aquacultuur werken ongeveer 75 000 mensen, terwijl de verwerkende industrie ongeveer 3 500 bedrijven omvat.

Brandstofprijzen verhinderen vissers om break-even te draaien en de schaarste aan scheepsbrandstof houdt veel schepen in de haven. Bovendien is er een gebrek aan voldoende alternatieven voor soorten zoals Alaska pollak en Russische kabeljauw en het gebrek aan plantaardige olie veroorzaakt ernstige problemen voor de conservenindustrie.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *