Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Meeste Noordzeebestanden gezond maar sterke daling quota-advies

1 min read

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee staan er veelal goed voor, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Voor een aantal platvisbestanden en het haringbestand adviseert ICES echter wel quotaverlagingen.

Dit advies is om deze bestanden gezond te houden, zodat ook op de lange termijn de doelstelling van de maximaal duurzame oogst (MSY – Maximum Sustainable Yield) wordt behaald. Rondvisbestanden zoals kabeljauw en wijting zitten in de lift. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2022 de nieuwe vangstquota vast voor 2023. De vangstadviezen van ICES spelen daarbij een belangrijke rol.

ICES geeft op verzoek van de Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen advies over de maximale hoeveelheden die gevangen mogen worden. Die hoeveelheden moeten passen binnen de afgesproken doelstellingen in het visserijbeleid. Voor alle Noordzeebestanden wordt daarvoor het MSY-advies gebruikt.

Lees hier verder op de website van Wageningen University & Research (WUR)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *