Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Illegale visserij in Vietnam kan leiden tot Europees invoerverbod

3 min read

Vietnamees vissersvaartuig in Filipijnse wateren aangehouden

Malafide vissers zouden Vietnam kunnen weren van de vismarkt van de Europese Unie. Ondanks aanzienlijke inspanningen om de illegale visserij tegen 2022 te stoppen, wordt het land halverwege het jaar nog steeds geplaagd door een zwak beleidsbeheer en een lakse handhaving van de visserijvoorschriften.

Illegale visserij leverde Vietnam in 2017 een gele kaart op van de Europese Commissie. Niet-EU-landen die vis naar de EU exporteren of hun vlag uitlenen aan schepen die dat doen, moeten voldoen aan strenge normen voor visserijbeheer. Als ze dat niet doen kan hun vis van de Europese markt worden uitgesloten.

In 2019 rangschikte een wereldwijde waakhond Vietnam op de vijfde plaats van de slechtste ter wereld voor illegale visserij. Tegen 2021 was dit aanzienlijk verbeterd tot de 56e slechtste – maar verdere verbetering betekent dat het visserijbeheer over de hele linie moet worden aangescherpt.

De onlangs verhoogde straffen in Vietnam zijn nog steeds minder streng dan in andere landen waar illegale vissers in de gevangenis zitten. Sommige lokale autoriteiten negeren overtredingen en weinig zaken worden vervolgd. Reders spannen samen om Vietnamese schepen in buitenlandse wateren te brengen om daar illegaal te vissen, met steekpenningen worden Vietnamese vissers die zijn gearresteerd vrijgekocht om daarna met hun boten terug te keren naar Vietnam.

Het verzamelen van gegevens en bewijsmateriaal over illegale visserij is moeilijk omdat de overtreders geavanceerde trucs gebruiken om detectie te voorkomen. Het monitoringsysteem voor het controleren van boten op zee is bedoeld om waarschuwingen aan boord te geven wanneer een schip een internationale grens overschrijdt. Maar dit is gemakkelijk te ontwijken, veel Vietnamese vissers verwijderen of schakelen deze systemen uit of plaatsen ze zelfs op een ander schip terwijl hun eigen boot op zee is.

De vangstcertificering in Vietnamese havens is beperkt en traceerbaarheidsactiviteiten voldoen niet aan de vereisten van de Europese Commissie. Vissersboten meren vaak aan zonder de juiste verklaringen en overtredingen blijven ongestraft. Veel kapiteins vullen hun vislogboeken in de haven in als de vangsten worden gelost, in plaats van op zee zoals vereist. Inspanningen om illegale visserij te voorkomen zijn losgekoppeld van staats- en lokaal niveau. Tal van sancties bestaan op papier, maar worden in de praktijk niet gehandhaafd.

Vissers hebben tal van administratieve beslissingen genegeerd. Door de verdeling van zeegebieden werken te veel schepen in visgronden vlak voor de kust. De mariene hulpbronnen raken uitgeput en de visgronden overlappen elkaar. Dit alles werkt als een stimulans voor vissers om in plaats daarvan in buitenlandse wateren te opereren. Het patrouillebestuur varieert van provincie tot provincie, wat leidt tot zwakke wetshandhaving omdat de verantwoordelijkheidsgebieden onduidelijk zijn.

In Binh Dinh en Khanh Hoa, bijvoorbeeld, voert de afdeling Visserij-inspectie van de afdeling Visserij de patrouilles uit als onderdeel van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DARD). Maar in Kien Giang en Binh Thuan voert de DARD de patrouilles rechtstreeks uit. Zelfs basisverbeteringen zouden een lange weg gaan om het probleem op te lossen. De decreten ter bestrijding van illegale visserij moeten zo snel mogelijk worden herzien en afgerond.

Op dit moment betekenen hoge winsten dat Vietnamese vissers de regels ontwijken en overtreden om illegale visserij voort te zetten. Om een afschrikmiddel te zijn, hebben de nieuwe regels robuuste sancties nodig, zoals het vervolgen van overtreders en het regelmatig publiceren van lijsten van boten en eigenaren die betrapt worden op het overtreden van de wet.

Ook informatie over visserijwet- en regelgeving moet breed worden verspreid. De Vietnamese regering moet haar monitoring-, controle- en bewakingssystemen voor vissersvaartuigen versterken en de verantwoordelijkheden van belanghebbenden bij de wetshandhaving verduidelijken.

De invoering van het systeem voor elektronische vangstdocumentatie en traceerbaarheid (eCDT) zou een aanzienlijke verbetering betekenen ten opzichte van de bestaande pen-en-papiermethoden. En beter laat dan nooit: Vietnam moet zich aansluiten bij de relevante internationale verdragen over illegale visserij.

Vietnam heeft een lange weg afgelegd in de aanpak van illegale visserij. Of het het probleem tegen de zelfopgelegde deadline van 2022 kan beëindigen, hangt af van hoe snel het de handhaving kan aanscherpen, het onderwijs kan verbeteren en de bewakingsmaatregelen kan stroomlijnen om illegale boten uit de wateren van zijn buren te houden.

Artikel door To Van Phuong. De schrijver is verbonden aan het Institute of Marine Science and Fishing Technology en directeur academische zaken, Nha Trang University, Vietnam.

Bron: Agroberichtenbuitenland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *