Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Garnalenvissers aan de ketting?

1 min read

Niet vanwege een fout in de rekensystematiek Aerius als het aan een aantal partijen in Provinciale Staten van Fryslân ligt! Het lijkt erop dat deze fout niet zal worden hersteld voordat een nieuwe vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden beoordeeld.

Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom roept de Statenfractie van CDA, samen met VVD, CU, FNP en lid Goudzwaard, Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen.

Op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone wordt al sinds mensenheugenis gevist op garnalen. Dit is een Natura2000 gebied, waarvoor de regel geldt: bestaand gebruik moet worden gerespecteerd.

Die regel geldt als gevolg van een rechterlijke uitspraak niet voor de Nederlandse garnalenvissers. Zij moeten een vergunning hebben op grond van de Natuurbeschermingswet. Vrachtschepen, passagiersschepen, recreatievaart en Duitse garnalenvissers hoeven deze vergunning niet te hebben, zij hebben vrij toegang tot de Waddenzee en de Noordzee kustzone…..

Lees hier verder op de website van RTV NOF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *