Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Gebrek aan transparantie en expertise bij Europese taxonomienormen visserij

3 min read

Gebrek aan transparantie en expertise bij Europese taxonomienormen visserij

De EU-taxonomie moet een instrument worden voor bedrijven en investeerders bij het identificeren van projecten en economische activiteiten die een aanzienlijk positief effect hebben op het klimaat en het milieu.

In 2020 heeft de Europese Commissie deskundigengroepen opgericht om criteria op te stellen om ecologisch duurzame economische activiteiten voor elke sector te categoriseren. De deskundigengroep voor de visserij omvatte echter geen belanghebbenden uit de visserijsector, maar alleen vertegenwoordigers van ngo’s.

Als gevolg hiervan deed de groep onrealistische aanbevelingen aan de Europese Commissie, die nu werkt aan een nieuw wetsvoorstel.

Javier Garat, voorzitter van Europêche, zegt hierover: “Deze onevenwichtige situatie heeft geleid tot aanzienlijk gemis van kennis en expertise van het platform over de visserijrealiteit. Ook deze ernstige tekortkoming in de samenstelling van het platform zet vraagtekens bij de legitimiteit en validiteit van het werk van de deskundigengroep voor de visserij.” De heer Garat vervolgt: “Wij stellen met bezorgdheid vast dat de Europese Commissie onze oproep heeft genegeerd om de ledenlijst van de deskundigengroep opnieuw open te stellen voor vertegenwoordigers van de sector (d.w.z. eigenaren van vissersvaartuigen, producentenorganisaties, vakbonden, gespecialiseerde financiële diensten, visverwerkende bedrijven en detailhandelaren [1]. Helaas zijn de debatten en discussies die binnen het platform worden gehouden niet openbaar gemaakt“.

De sector herhaalt dat de Europese Commissie de relevante EU-adviesraden [2] die gespecialiseerd zijn in visserij moet raadplegen, alvorens resultaten van “deskundigen” aan het publiek of als aanbeveling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Esben Sverdrup-Jensen, president van EAPO, merkte op: “Europese vissers zijn wereldleiders op het gebied van duurzaamheid en we zijn meer dan geïnteresseerd in het documenteren en bewijzen van feiten. Maar het effect van gebrek aan deskundigheid kan worden gelezen in de paragrafen in het verslag en de bijlage over visserij met onwerkbare criteria en onhaalbare doelen die veel verder gaan dan de bestaande EU-wetgeving, internationaal overeengekomen normen en de visserijrealiteit. Deze omvatten 100% waarnemers aan boord, no-take zones, geen teruggooi en afwijzing per definitie van bodemtrawlvisserij als een duurzame activiteit. Als gevolg hiervan zal de overgrote meerderheid van de visserijsector in de EU niet in staat zijn om aan de criteria te voldoen, met name kleinschalige ambachtelijke vaartuigen“.

Europêche en EAPO concludeerden unaniem: “Het is nogal vreemd dat de ngo’s die deelnemen aan de deskundigengroep (en de Europese Commissie in dit stadium) terughoudend zijn om de huidige basisverordening van het GVB te hervormen [3], terwijl ngo’s in de taxonomie voorstellen om volledig nieuwe normen in te voeren op basis van wetenschap die in hun straatje past. Tot het punt dat sommige van de studies waarnaar als wetenschappelijke basis wordt verwezen, in werkelijkheid rapporten zijn die zijn uitgevoerd door dezelfde Ngo’s die deelnemen aan de expertgroep (bijv. Birdlife, Bycatch Mitigation FACT-SHEETS 2014). Is het niet bevooroordeeld dat een lid van het platform zijn eigen studie citeert om de aanbevolen beleidscriteria te onderbouwen? Is dit geen belangenverstrengeling? We kunnen alleen maar concluderen dat de voorgestelde criteria een “verlanglijstje” zijn van ngo-claims die zonder succes hebben geprobeerd ze op te nemen in andere EU-wetgevingshandelingen (bijv. visserijcontroleverordening, meerjarige beheersplannen) en nu, nogmaals, binnen het kader van de taxonomie zonder enig echt debat“.

Tot slot zetten Europêche en EAPO vraagtekens bij de controleerbaarheid van de voorgestelde criteria. Met name gezien het feit dat de instanties die wetenschappelijk advies aan de EU verstrekken, niet het detailniveau verstrekken voor de informatie die vereist is op grond van de screeningcriteria.

Hoewel de sector waardering heeft voor de tijdige updates over de stand van zaken met betrekking tot de taxonomie, begrijpt zij niet hoe en waarom het directoraat financiële zaken (DG FISMA) op geen enkel moment om vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de waardeketen van de visserij heeft verzocht.  [Bron: Europêche]

[1] Europêche response to the European call for feedback by the Platform on Sustainable Finance on the draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy EP(21)33

[2] https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/scientific-input/advisory-councils_en

[3] https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-02_CFP-joint-NGO-PR.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *