Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe regels voor tonijnvisserij in Indische Oceaan

2 min read

Europese tonijnvisserij in de Indische Oceaan. Foto SapMer.

Het Europees Parlement heeft dinsdag met 596 stemmen tegen 4 en 22 onthoudingen het verslag over de tonijnvisserijmaatregelen in de Indische Oceaan goedgekeurd.

De met de Raad overeengekomen tekst moet alle instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) sinds 2008 in EU-wetgeving omzetten.

Net als in andere soortgelijke gevallen heeft de Europese Commissie verzocht om de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen om de omzetting van de technische voorschriften te waarborgen. De EU is sinds 1995 verdragsluitende partij bij de IOTC en de EU-vloot behoort tot de top drie vloten die in het gebied vissen, voornamelijk op tropische tonijnsoorten.

De voorgestelde tekst heeft betrekking op een breed scala aan maatregelen, zoals een verbod op de visserij in de buurt van databoeien, gegevensverzamelings- en rapportageverplichtingen met betrekking tot zeilvis en blauwe haaien en maatregelen ter bescherming van bepaalde soorten zoals haaien, roggen en schildpadden.

Citaat

Na de stemming zei de EP-rapporteur Gabriel Mato (EVP, Spanje): “Internationale overeenkomsten moeten zo getrouw mogelijk worden omgezet om een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers tot stand te brengen. Als de EU strengere maatregelen oplegt aan haar binnenlandse vloot, verliest deze laatste concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse operatoren. Ik denk dat we ons er allemaal toe hebben verbonden om internationale overeenkomsten snel om te zetten. Maar de “sleutel” is om het juiste evenwicht te vinden tussen de noodzaak om snel te gaan en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de Commissie geen onbeperkte macht krijgt. We moeten situaties vermijden zoals toen de Commissie eenzijdig besloot om de visserij met bodemcontactmateriaal te beperken, een beslissing die we nu moeilijk kunnen terugdraaien.”

Volgende stappen

Na goedkeuring door het Europees Parlement moet de Raad formeel instemmen met de tekst, die vervolgens in werking treedt op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Achtergrond

Volgens de statistieken van 2020 heeft de EU-vloot 217 000 ton vis gevangen in het westelijke deel van de Indische Oceaan, het belangrijkste tonijnvisserij gebied voor Europa. 69 % van de vangst werd gevangen door Spanje, 28 % door Frankrijk, 2 % door Italië en 1 % door Portugal. De vangst bestond voornamelijk uit gestreepte tonijn, geelvintonijn en grootoog tonijn.

Bron: Europees Parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *