Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vroege Vogels over roggenonderzoek in de Noordzee

1 min read

In de Nederlandse Noordzee zwemmen twaalf verschillende soorten roggen. Bijzondere vissen die lang leven en maar weinig jongen krijgen. Dit maakt ze kwetsbaar voor overbevissing en vervuiling. Het ging dan ook lang slecht met roggen in de Noordzee maar de populaties lijken tegenwoordig echter te groeien.

Vanuit Europese regelgeving is bepaald dat alle gevangen vis, dus ook de niet-commercieel interessante roggen, mee naar de wal moet worden gebracht. Dit moet een impuls voor vissers zijn om selectiever te gaan vissen. Deze ‘aanlandplicht’ is echter voer voor discussie. Tegenstanders menen dat dit de visstand niet ten goede komt, omdat deze bijvangst tenslotte vaak als veevoer eindigt en dus niet zal bijdragen aan de populatie. De Europese Commissie heeft nu besloten voor roggen een uitzondering te maken op de aanlandplicht, mits onderzocht wordt wat de overlevingskansen zijn van de dieren.

Jurgen Batsleer legt bij Vroege Vogels uit hoe Wageningen Marine Research onderzoek doet naar de overlevingskansen van roggen en hoe hij kijkt naar de aanlandplicht. [Bon: WMR]

Beluister hier het fragment: Roggenonderzoek pleit voor veranderingen in visserij Noordzee, Vroege Vogels – 30 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *