Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Franse regering verlengt en verhoogt brandstofsteun voor vissers

2 min read

Franse visserij in Honfleur, foto Filip Cordenier.

De Franse staatssecretaris Hervé Berville heeft vrijdag de verlenging van brandstofsteun en de verhoging van het plafond voor staatssteun aan vissers aangekondigd.

De brandstofsteun die sinds 17 maart 2022 is ingevoerd en die op voorstel van de staatssecretaris eerst is verlengd en op 15 november zou eindigen, wordt nu verlengd tot februari 2023.

Met betrekking tot de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne die aanhouden voor de visserijsector als gevolg van het nog steeds hoge niveau van brandstofprijzen, heeft de Franse premier op voorstel van Hervé Berville besloten tot handhaving van het steunsysteem.

Het bedrag blijft 25 cent (exclusief belastingen) per liter diesel. De steun zal betrekking hebben op alle beroepsvissers en zal een financiële verbintenis van de staat vertegenwoordigen die tot meer dan 20 miljoen euro kan bedragen, bovenop de 45 miljoen euro die tot dan toe is begroot.

Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris van de Europese Commissie een verdere verhoging van het plafond voor staatssteun verkregen in de tijdelijke kaderregeling Oekraïne. Dit plafond, dat in juli 65.000 euro bedroeg en voor het eerst was verhoogd naar 105.000 euro, loopt nu op tot 330.000 euro per visserijbedrijf.

Deze verhoging zal het mogelijk maken om de toegang tot brandstofsteun voor meer vaartuigen open te stellen en zal dus volledig van toepassing kunnen zijn op visserijbedrijven met verschillende vaartuigen, die er voorheen van waren uitgesloten.

Lees hier verder op The Fishing Daily.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *