Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

27 miljoen euro voor Franse visserijsector in Hauts-de-France

3 min read

Marie-Sophie Lesne, vicevoorzitter van de regio Hauts-de-France, belast met landbouw, agrovoeding en visserij, ging op 12 december naar Boulogne-sur-Mer voor het nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur ( EFMZVA). Er wordt 27 miljoen euro uitgetrokken om de visserijsector nieuw leven in te blazen.

Het bezoek vond plaats in het grootste aquarium van Europa ‘Nausicaa‘ als symbolische lancering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (FEAMPA) 2023-2027. Dit programma, dat tot doel heeft de visserijsector te moderniseren, krijgt 27 miljoen euro over een periode van 5 jaar, waarvan 17,9 miljoen euro geïnjecteerd door Europa en 9 miljoen euro door de regio Hauts-de-France.

Sinds 12 december kunnen vissers en project initiatiefnemers via een website hun financieringsaanvragen samenstellen. Daarna ontvangt de initiatienemer bij honorering van een aanvraag 40% overheidssteun. “Ik zal u een concreet voorbeeld geven”, legt Marie-Sophie Lesne uit, vicevoorzitter van de regio Hauts-de-France, bevoegd voor landbouw, agrovoeding en visserij . Een jonge visser die wil beginnen, koopt een tweedehands schip voor 100.000 euro. Hij komt in aanmerking voor FEAMPA. Hij betaalt 60.000 euro om zijn schip te kopen en krijgt 40.000 euro overheidssteun, meer gedetailleerd 28.000 euro van het FEAMPA-fonds en 12.000 euro van de regio Hauts-de-France.

Reeds 25 dossiers in aanbouw

Om deze financiering te verkrijgen, moeten de projecten nog steeds in een van de volgende vier categorieën vallen:
– bevordering van duurzame visserij en behoud van biologische en aquatische hulpbronnen;
– aanmoediging van duurzame aquacultuuractiviteiten en de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten;
– een duurzame economie mogelijk maken in kust-, eiland- en binnenland;
– en de ontwikkeling van vissersgemeenschappen bevorderen. 

“Hier is een niet-uitputtende lijst van enkele projecten die gedeeltelijk kunnen worden gefinancierd door het FEAMPA-fonds:
– de opstart van jonge vissers,
– de nieuwe motoren van schepen zodat ze minder brandstof verbruiken en minder CO
2 uitstoten,
– de installatie van aquacultuuractiviteiten die het tot een erezaak maken om hulpbronnen te behouden,
– projecten die gericht zijn op de herwaardering van onverkochte producten en afval, onder andere…”
 

zo somt Marie-Sophie Lesne op.

In totaal zijn er sinds de aankondiging van de lancering van FEAMPA al 25 intentieverklaringen ingediend in de regio’s die zouden moeten leiden tot gefinancierde projecten. Onder hen die van het bedrijf Local Ocean dat van plan is om in Boulogne-sur-Mer een kwekerij op te richten die tot 9.000 ton zalm per jaar zal produceren. “Local Ocean zal FEAMPA aanvragen, maar ook veel andere regionale fondsen. Het project wordt geraamd op miljoenen”, verduidelijkt de gekozen vertegenwoordiger van de regio Hauts-de-France.

235 projecten gefinancierd tussen 2014 en 2020

Marie-Sophie Lesne gelooft in de lancering van dit fonds om de sector een boost te geven, vooral sinds het vorige fonds EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij), dat in 2020 afliep, een positieve balans heeft. “Wat het EFMZV betreft, hebben we het volledige budget geprogrammeerd. Ik weet zeker dat het hetzelfde zal zijn voor FEAMPA. In totaal werden 235 projecten gefinancierd. We hebben de opstart van 8 jonge vissers gefinancierd, we hebben schepen van nieuwe motoren voorzien, we hebben meegewerkt aan de installatie van nieuwe productielijnen, we hebben vissorteermachines op de boten gekocht, enz…” stelt de vicepresident van het Gewest. Dit fonds, dat liep van 2014 tot 2020, zorgde ook voor de creatie van 300 nieuwe jobs en het behoud van 1.650 huidige banen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *