Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Grootschalige enquête onder de Nederlandse vissersvloot

1 min read

Visserijonderzoekers van Wageningen University & Research roepen alle Noordzee- en waddenvissers (schipper-eigenaren en bemanning) en vissersvrouwen op om mee te doen aan een landelijke enquête.

Deze maakt deel uit van een impactstudie die Wageningen University & Research uitvoert naar de ervaringen van vissers en hun vrouwen, de keten en de visserijgemeenschap met alle veranderingen in het visserijbeleid van de afgelopen jaren.

De onderzoekers brengen in kaart wat het sociaal culturele belang is van visserij. Met deze enquête willen ze van de vissers en de vrouwen zélf horen wat de gevolgen zijn van alle veranderingen en bedreigingen die op hun levenswijze en broodwinning afkomen.

De onderzoekers realiseren zich dat dit een extra lastig jaar was waarin veel is veranderd als gevolg van de zeer hoge olieprijs en de onzekerheid over de toekomst. Onderzoeker Marloes Kraan:’ Een recordaantal visserijbedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor de sanering. Veel ondernemers staan voor zware beslissingen en bemanningen zitten ook met onzekerheid: wordt de sanering doorgezet en wat gaat er daarna gebeuren? Met de enquête hopen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt. ‘

Vragen zullen gaan over het welzijn van de vissers, hun gezin en hun visserijbedrijf. Hoe zien zij de toekomst en die van hun (vissers) dorp of stad? Vissers die graag die hun enquête op papier willen invullen kunnen dit bij Marloes Kraan aanvragen.

De enquête is op de website van WUR (rechtsboven) online in te vullen, klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *