Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU en Noorwegen ondertekenen drie bilaterale visserij overeenkomsten

2 min read

Vrijdag hebben de EU en Noorwegen drie bilaterale overeenkomsten ondertekend, waaronder quota in het Skagerrak en het Kattegat, de uitwisseling van quota tussen beide partijen en wederzijdse toegang tot wateren voor hun vissers.

De EU en Noorwegen hebben belangrijke besluiten genomen om de haringvangsten in het Skagerrak en de Noordzee aanzienlijk te beperken om het haringbestand in het westelijke deel van de Oostzee te beschermen. De quota van de partijen blijven echter ongewijzigd.

De wederzijdse toegang voor de gezamenlijk beheerde bestanden in de Noordzee zal licht afnemen. De EU krijgt toegang tot 85 % van de pelagische bestanden die in het Noorse quotum voor Atlanto-Scandische haring zijn opgenomen. Tegelijkertijd krijgt Noorwegen toegang tot de wateren van de Unie om 150.000 ton blauwe wijting te vangen.

De EU en Noorwegen maakten ook van de gelegenheid gebruik om een ambitieus evenwicht tussen de uitwisseling van vangstmogelijkheden te waarborgen. Onder andere zal de EU voor 2023 9150 ton kabeljauw in het Noordpoolgebied ontvangen, terwijl 74.000 ton blauwe wijting naar Noorwegen wordt overgebracht.

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, zei: ‘’ Deze overeenkomst waarborgt wederzijdse toegang tot wateren en belangrijke vangstmogelijkheden voor vissers aan beide zijden. Ik verwelkom de gezamenlijk overeengekomen maatregelen om de duurzaamheid van de visbestanden te waarborgen, met name voor het herstel van haring in het westelijke deel van de Oostzee. Hoewel er nog uitdagingen zijn, legt deze overeenkomst de basis voor een positieve samenwerking aan beide zijden.”

De partijen hebben ook de regeling ondertekend op grond waarvan Noorwegen jaarlijks vangstmogelijkheden toekent aan Zweden in de Noorse wateren van de Noordzee. [Bron]

Download onder voor meer informatie over de overeenkomsten:

17 MAART 2023

European Union (on behalf of Sweden) and Norway for 2023  Downloaden  (115.09 KB – PDF)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17 MAART 2023

European Union and Norway for 2023 – Skagerrak and Kattegat Downloaden (624.38 KB – PDF)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

17 MAART 2023

European Union and Norway for 2023  Downloaden   (435.7 KB – PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *