Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Petitie tegen plan om van Noordzee een industriegebied te maken

2 min read

Windpark op Noordzee Foto EMK

Het burgerinitiatief ‘Ik, de Burger’, roept op om de plannen om van de Noordzee een groot industriegebied te maken te stoppen. De petitie is gestart door Caroline Vonhoff, oprichter van het onafhankelijke burgerinitiatief ‘Ik, de Burger’

Vonhoff wil de Noordzee openhouden voor al wat daar leeft, de vogels, vissen, zeezoogdieren, de planten en de mensen. Het is niet aan de overheid om de natuur en nijverheid voor de huidige en komende generaties te vernietigen.

In Oostende hebben deze week 9 Europese landen, waaronder Nederland, hun handtekening gezet onder een plan om van de Noordzee een gigantisch windmolenpark te maken. Er zijn echter andere mogelijkheden om in de energiebehoefte van Nederland te voorzien. Energiezekerheid zonder daarvoor het laatste grote natuurgebied van Nederland op te offeren. Laat de zee zee zijn en niet tot industriegebied verworden.

De overheid blijft vasthouden aan haar plannen. Het initiatief roept daarom op tot het intrekken van toestemming voor deze onzalige plannen en om ‘nee’ te zeggen tegen het om zeep helpen van de Noordzee.

De petitie heeft al veel steun gekregen van bezorgde burgers die zich zorgen maken over de toekomst van de Noordzee en de gevolgen van de plannen van de overheid. Het is nog niet duidelijk of de petitie zal leiden tot veranderingen in de plannen van de overheid, maar het is een belangrijke stap in het verzet van burgers tegen deze plannen. De petitie is hier te tekenen of klik onder.

1 thought on “Petitie tegen plan om van Noordzee een industriegebied te maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *