Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese Volkspartij staakt onderhandelingen over natuurherstelwet

2 min read

Kotters in perfecte staat worden gesloopt in Gent. Foto Jacco Verschoor.

De EVP-Fractie heeft besloten zich terug te trekken uit de onderhandelingen over de geplande natuurherstelwet na een nieuwe onderhandelingsronde met andere fracties.

Het voorstel was in de eerste plaats slecht en onze zorgen blijven onbeantwoord“, zei voorzitter Manfred Weber, lid van het Europees Parlement en hoofdonderhandelaar van de EVP-Fractie over natuurherstel, Christine Schneider, lid van het Europees Parlement.

Vanaf het begin heeft de EVP-Fractie ernstige bezorgdheid geuit over het voorstel van de Commissie. Weber vervolgt: “De natuurherstelwet in zijn huidige vorm zal leiden tot minder voedselproductie in Europa, waardoor de voedselprijzen nog hoger worden, de voedselzekerheid in Afrika nog meer dreigt te ondermijnen en infrastructuurprojecten worden geblokkeerd die cruciaal zijn voor de klimaattransitie. Dat is voor ons gewoon niet acceptabel. We kunnen niet blijven doen alsof er sinds het begin van de oorlog niets is gebeurd met onze economie en de buitensporige druk die deze uitoefent op onze plattelandsgemeenschappen en onze boeren. De EVP-Fractie is voor natuurbescherming en -herstel, maar deze wet is gewoon niet goed genoeg.”

Christine Schneider, lid van het Europees Parlement, voegde eraan toe: “De wet was in de eerste plaats slecht opgesteld en is een aanval op de Europese landbouw, bosbouw en visserij. Sommige voorstellen, zoals het verbod op achteruitgang, hebben de Europese Natura 2000-wetgeving al gefaald in plattelandsgemeenschappen. Waarom dezelfde fouten herhalen? We moeten onze boeren, boswachters, vissers en alle burgers meenemen.”

De Europese Commissie kan niet verwachten dat de EVP het voorstel zomaar aanvaardt zonder een uitgebreide effectbeoordeling van de voedselzekerheid, de vermindering van landbouwgrond en de uitrol van hernieuwbare energie. Daar valt niet over te onderhandelen. Als het de Commissie menens is met natuurherstel, moet ze zo snel mogelijk met een nieuw voorstel komen“, besloot ze.

De EVP-Fractie is de grootste fractie in het Europees Parlement met 177 leden uit alle EU-lidstaten. Nieuwsbericht Europese Volkspartij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *