Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissers en boeren te weinig betrokken bij natuurherstel

2 min read

Europees wetsvoorstel over natuurherstel aangenomen.

De aangenomen natuurherstelwet betrekt boeren en vissers te weinig in het proces. Dat zegt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Een nipte meerderheid van het Europees Parlement stemde woensdag voor het voorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Volgens Van Dalen zijn er veel knelpunten: “De natuurherstelwet houdt met te veel mensen te weinig rekening. Het tijdschema is rigide en er is geen maatwerk. Wanneer je zo’n groot onderwerp goed wilt aanpakken, is het noodzakelijk om iedereen mee te krijgen.

Zelf onthield Van Dalen zich van stemming, omdat er volgens hem ook veel goede aspecten aan de natuurherstelwet zaten. Dit zorgde voor het dilemma dat hij zowel niet voor als tegen kon stemmen: “De natuurherstelwet heeft duidelijke minpunten, maar het staat buiten kijf dat het er slecht voor staat met de natuur in Europa. De toename van bosbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en een sterke afname van de biodiversiteit laten dat duidelijk zien. Het is alleen een gemiste kans dat er te weinig rekening wordt gehouden met boeren en vissers, die het momenteel al heel zwaar te verduren hebben.

Tenslotte vindt Van Dalen het onterecht dat de Europese Commissie geen rekening houdt met de negatieve effecten van de uitrol van windmolenparken op zee: “Het Europees Parlement heeft twee jaar geleden mijn rapport over de grootschalige bouw van windmolenparken in zee vrijwel unaniem aangenomen. In dat rapport staat dat voorafgaande aan de grootschalige bouw van windmolenparken in zee de effecten op de natuur, de zeebodem, het leven in zee en de visserij eerst in kaart moeten worden gebracht, en dat de negatieve effecten op bijvoorbeeld vissen en vogels ten zeerste beperkt moeten worden”. Zelf onthield Van Dalen zich bij de eindstemming.

De reactie van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen op de stemming in het Europarlement over het wetsvoorstel Natuurherstel “Een goede zaak dat een meerderheid van het EP het voorstel wat heeft afgezwakt. Dit geeft landen nog enige vrijheid om te kiezen welke behoeftes voorrang verdienen. Toch hadden we liever gezien dat het voorstel verder was verworpen of verder was afgezwakt. De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend. Veel (landelijke) gebieden zullen op slot gaan, ten koste van voedselproductie, woningbouw en zelfs verkeersveiligheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *