Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Zweden verbied Vattenfall’s offshore windpark met Milieuwet

2 min read

De Zweedse regering heeft de aanvraag van Vattenfall om een offshore windpark te bouwen op Stora Middelgrund voor de westkust van Zweden afgewezen, waarbij “negatieve effecten op het milieu” en “nationale belangen” als redenen voor het besluit worden genoemd.

De Zweedse regering zal Vattenfall geen toestemming verlenen om het windpark voor de kust van Halmstad te bouwen en te exploiteren, en zegt dat “de aanvrager niet heeft aangetoond dat de gekozen locatie voldoet aan de vereisten voor een geschikte locatie volgens de Zweedse Milieuwet.”

De overheid werkt hard aan het verhogen van de productie van fossielvrije elektriciteit en heeft onlangs toestemming gegeven aan twee offshore windparken voor de westkust. Na een moeizame belangenafweging is de regering tot de conclusie gekomen dat een windpark bij Stora Middelgrund het risico met zich meebrengt dat gevoelige natuurwaarden op een onaanvaardbare manier worden geschaad. Zelfs het risico van een negatieve impact op de nationale belangen in de scheepvaart heeft zwaar gewogen in de beoordeling van de regering,” zei de Zweedse minister van Klimaat en Milieu Romina Pourmokhtari.

Het windpark bij Stora Middelgrund zou worden gebouwd op de Stora Middelgrund offshore bank in het zuidelijke Kattegatt in de Zweedse economische zone. Het voltooide windpark zou naar schatting jaarlijks tussen de 2,5 en 3 terawattuur kunnen produceren, wat overeenkomt met 1,5 procent van het totale elektriciteitsverbruik van Zweden.

De kwestie van een windmolenpark bij Stora Middelgrund is voorbereid door de County Administrative Board in Halland County, die zich samen met verschillende autoriteiten en belangenorganisaties heeft verzet tegen het verlenen van toestemming. Het provinciebestuur heeft ook een Natura 2000-vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark geweigerd.

Vattenfall verwierf in de winter van 2019 het project Stora Middelgrund. Het project werd oorspronkelijk ontwikkeld voor 108 turbines met een vermogen van 8 MW, wat een totaal vermogen van 864 MW oplevert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *