Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU en het VK sluiten drie akkoorden over visserijbeheer

3 min read

Het comité voor de visserij (SCF) tussen de EU en het VK heeft drie overeenkomsten gesloten voor een beter visserijbeheer tussen de EU en het VK.

De drie overeenkomsten zijn:

1 – Een mechanisme voor vrijwillige overdracht van vangstmogelijkheden tussen de EU en het VK

2 – Gemeenschappelijke richtlijnen voor de kennisgeving van beheersmaatregelen aan de andere partij

3 – Verbetering van het beheer van vier gedeelde bestanden (Tongschar, Witje [Schartong], Tarbot en Griet)

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: „Deze overeenkomsten tonen aan dat de EU en het VK doeltreffend kunnen samenwerken in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze overeenkomsten zullen het duurzame beheer van onze gedeelde visbestanden verbeteren en beide vloten ondersteunen. Het toont het succes aan van onze samenwerking om onze nieuwe visserijrelaties te normaliseren en vormt een sterke basis voor voortdurende samenwerking op het gebied van uitdagingen op het gebied van gedeeld beheer.”

De invoering van een mechanisme voor vrijwillige overdrachten van vangstmogelijkheden in de loop van het jaar tussen de EU en het VK zal vloten van beide zijden helpen de verdeling van hun vangstmogelijkheden aan hun specifieke operationele behoeften aan te passen. Dit mechanisme zal verschillende rondes van jaarlijkse overdrachten mogelijk maken op basis van voorstellen van de industrie. Het mechanisme is gebaseerd op de beginselen van het sinds 2021 geldende tussentijdse systeem voor de uitwisseling van quota, dat voor beide partijen goed werkt. Deze overeenkomst is uniek in de betrekkingen van de EU met externe visserijpartners en volgt de beginselen die intern worden toegepast voor quotaruil binnen de EU.

De partijen hebben ook belangrijke vooruitgang geboekt in het beheer van vier gedeelde bestanden: Tongschar, Witje [Schartong], Tarbot en Griet. De EU en het VK hebben een aanbeveling aangenomen met een nieuw kader voor de vaststelling van totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor deze vier bestanden, na wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) heeft verklaard dat de vorige beheers aanpak duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit kader omvat nieuwe TAC’s voor deze bestanden in het Kanaal en het Skagerrak, en de bijbehorende quota aandelen van de EU en het VK voor deze TAC’s.

De gezamenlijke richtlijnen voor kennisgevingen van beheersmaatregelen zijn een andere belangrijke mijlpaal. Zowel de EU als het VK moeten de andere partij nu in kennis stellen van alle beheersmaatregelen die zij nemen in hun respectieve wateren die gevolgen kunnen hebben voor de vaartuigen van de andere partij. Deze richtlijnen bieden duidelijkheid over dit proces, onder meer over termijnen voor kennisgevingen, gestandaardiseerde inhoud van kennisgevingen en over de betrokkenheid bij kennisgevingen.

Achtergrond

Na het vertrek van het VK uit de EU worden de meeste bestanden in de EU-wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan nu gedeeld met niet-EU-landen, met name het VK.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK bevat de visserijbetrekkingen tussen de EU en het VK nadat het VK de EU heeft verlaten, met inbegrip van de oprichting van een gemeenschappelijk Gespecialiseerd Comité voor de visserij (SCF) tussen de EU en het VK. De EU en het VK werken in het SCF samen aan duurzaam beheer van gedeelde visserijen en andere daarmee verband houdende beheers kwesties.

Bron: Europese commissie 8 August 2023

1 thought on “EU en het VK sluiten drie akkoorden over visserijbeheer

  1. Dit gaat ons weer meer geld kosten nu is de prijs duurder als vlees en als jullie zo door gaan gaat ik mijn goud op eten want vis in een jaar ver dubbel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *