Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees project tegen bijvangst beschermde soorten van start

2 min read

Europees project tegen bijvangst beschermde soorten van start. Foto Niels Hintzen via twitter.

Op 7 en 8 september is in Amsterdam het EU LIFE programma van start gegaan om bijvangst van beschermde soorten in de visserij tegen te gaan. Onbedoelde bijvangst in de visserij is één van de grootste bedreigingen van bedreigde en beschermde zee(zoog)dieren. Ondanks alle wettelijke en technische maatregelen, onderzoeken en initiatieven van allerlei partijen lukt het tot nu niet om dit structureel te verminderen.

Een belangrijke oorzaak is dat vissers zelf tot nu toe onvoldoende betrokken worden bij het verminderen van ongewenste bijvangst. Terwijl hun rol van doorslaggevend belang is. Daarnaast voert elke lidstaat de Europese richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring en maatregelen, anders uit. Dat staat een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak voor de drie zeeën rondom de Europese Unie in de weg. Bovendien is handhaving op zee lastig uitvoerbaar en niet dekkend.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voortouw genomen in het Europees LIFE-project ‘Coordinated Development and Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in the North Atlantic Region’ (CIBBRiNA) om samen met visserijorganisaties, ministeries, wetenschap en NGO’s de incidentele bijvangst te verminderen in de Noordzee, Oostzee en Middellandse zee.

De betrokken partijen gaan zich richten op bedreigde en beschermde mariene soorten. Dit zijn onder anderen haaien, roggen, zeevogels, schildpadden en zeezoogdieren als dolfijnen en zeehonden. Het project richt zich enerzijds op het nemen van maatregelen en anderzijds op het verbeteren van de monitoring.

Er doen 45 organisaties uit 13 landen mee aan het project. Het totaalbudget is 12,4 miljoen euro, waarvan 8,3 miljoen subsidie van de Europese Commissie. Het ministerie van LNV is coördinator van het project, dat een looptijd heeft van zes jaar.

Als onderdeel van de Green Deal heeft de Europese Unie een Biodiversiteitsstrategie voor 2030 ontwikkeld. Daarin is een actieplan voor het behoud van de visserij en de bescherming van mariene ecosystemen opgenomen. Het LIFE CIBBRiNA programma levert een belangrijke bijdrage aan dit actieplan. Bijvangst van beschermde soorten is één van de pijlers waar de EU met voorrang actie op wil ondernemen.

Nieuwsbericht Rijksoverheid 08-09-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *