Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europêche roept op tot gelijk speelveld op Blue Forum in China

2 min read

Het Chinese ministerie van natuurlijke hulpbronnen en de Europese Commissie organiseerden afgelopen zaterdag in Shenzhen (China) het tweede Ocean Forum in het kader van het EU-China Blue Partnership for the Oceans.

Het doel: zorgen voor effectief ocean governance voor het behoud en het duurzame gebruik van de zeeën en haar hulpbronnen. Het forum bracht belanghebbenden van beide partijen bijeen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese lidstaten, het bedrijfsleven, de academische wereld, denktanks en ngo’s.

Europêche waardeerde de oprechte betrokkenheid bij China en riep alle partijen op om wereldwijde inspanningen te leveren op het gebied van duurzaamheid, effectieve visserijcontrole en transparantie, zoals die door de EU-autoriteiten wordt toegepast, om ervoor te zorgen dat alle vloten zich aan dezelfde regels houden.

Tijdens de conferentie toonden de autoriteiten op hoog niveau van Europa en China een sterke betrokkenheid bij het verbeteren van de coördinatie en samenwerking in mondiale fora, zoals de FAO en internationale organen voor visserijbeheer (ROVB’s), met als doel beter bestuur, wetenschap, naleving en wetenschappelijk onderbouwd visserijbeheer te bevorderen.

China heeft met name de wens geuit om met Europa samen te werken om klimaatverandering en illegale visserij (IOO-visserij) aan te pakken.

Daniel Voces, managing director van Europêche, verklaarde: “Het bereiken van duurzame visserij vereist een allesomvattende aanpak die wetenschap, beleid, handhaving en betrokkenheid van belanghebbenden combineert. Al deze elementen zijn geïntegreerd in de huidige internationale verdragen [1], die de gemeenschappelijke noemer is van wat door alle landen in de wereld als het aanvaarde niveau van duurzaamheid moet worden beschouwd. De internationale gemeenschap moet deze regels onmiddellijk ratificeren en ten uitvoer leggen. China, als de meest prominente visserijnatie ter wereld, moet verantwoordelijkheid nemen en instrumenteel zijn in haar regio en in de mondiale arena om verandering te stimuleren. We hebben een wereldwijde race naar de top nodig, niet naar de bodem”.

Alle deelnemers waren het erover eens dat internationale samenwerking van fundamenteel belang is om momentum te creëren en innovatie, kennis en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden te stimuleren.

De heer Voces concludeerde: “De Europese markt eist niets minder dan hoge normen en verwacht dat vloten uit alle landen met hetzelfde niveau van duurzaamheid werken als Europese vloten. Dit is van cruciaal belang om eerlijke concurrentie op de Europese markt te waarborgen. De EU kan niet toestaan dat zij haar deuren opent voor producten van twijfelachtige oorsprong en praktijken, terwijl zij haar eigen industrie opzadelt met strenge duurzaamheidseisen en -controles.”

In dit verband stelt de heer Voces dat, zolang de situatie niet verandert, het absoluut noodzakelijk is dat de EU haar interne markt- en visserijbeleid blijft gebruiken om illegale visserij en misbruik van arbeidskrachten te bestrijden en wereldwijde veranderingen te stimuleren. Deze aanpak houdt niet alleen de duurzaamheid van de Europese wateren in stand, maar bevordert ook billijke concurrentie.

[1] UNCLOS, PSMA, C188, WTO fish subsidies, CTA, CBD, BBNJ, STCW-F

Persbericht maandag, 25 September 2023: Europêche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *