Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europêche vraagt om speciale visserijcommissaris

3 min read

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft gisteren een conferentie georganiseerd over “Voedselsoevereiniteit van de EU: de rol van landbouw, visserij en consumenten”. Het evenement ging in op het belang van voedselproductie in de EU, de rol van de primaire sector en van consumenten bij het waarborgen van een strategische autonomie.

Als onderdeel van het panel betreurde Europêche dat, ondanks de algemene verbetering van de toestand van de visbestanden, de zelfvoorziening van de EU de afgelopen tien jaar gestaag is afgenomen. Momenteel produceert de EU slechts 30% van de vis die zij consumeert. Als gevolg hiervan riep Europêche op tot een structurele verschuiving binnen de Europese Commissie, waarbij specifiek werd voorgesteld om een speciale visserijcommissaris in te stellen voor de periode 2024-2029, los van milieuzaken, met een sterke focus op het waarborgen van voedselzekerheid.

Volgens de waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (EUMOFA) “vertoont de zelfvoorziening van de EU sinds 2018 een negatieve trend, die zowel de neerwaartse trend van de EU-productie als, nog meer, de toename van de invoer weerspiegelt. Het hoogste niveau van zelfvoorziening – 46% – werd bereikt in 2014.” Vanaf 2014, dat samenviel met de inwerkingtreding van het in 2013 aangenomen gemeenschappelijk visserijbeleid, verschuift de EU van haar zelfvoorzieningsdoelstelling.

De heer Voces, directeur van Europêche, betoogde dat “vissers de afgelopen tien jaar enorme sociaaleconomische verliezen hebben geleden als gevolg van forse quotaverlagingen met de belofte dat, eenmaal hersteld, de productie van visproducten zich zou vermenigvuldigen. De EU is van 5 bestanden op een duurzaam niveau (MSY) in 2009 naar 60 in 2022 gegaan, maar de productie van vis en schaal- en schelpdieren is gedaald. Het GVB voldoet dus niet aan zijn doelstelling om de afhankelijkheid van vis en schaal- en schelpdieren te verminderen“.

Voces betreurde het dat de EU, in plaats van te proberen de situatie te keren, prioriteit geeft aan mariene hernieuwbare energie en milieubescherming boven voedselzekerheid. Hoewel de energietransitie belangrijk is, mag deze nooit een gezonde en duurzame voedselproductie ondermijnen. Ook ziet de sector met bezorgdheid hoe het milieubeleid het visserijbeheer overneemt, waardoor het evenwicht tussen de drie pijlers van duurzaamheid (people, planet en profit) wordt verbroken. Dit heeft zich vertaald in meer gebiedssluitingen en beperkingen die, in combinatie met externe factoren zoals Brexit, hoge energieprijzen en inflatie, de vloot en voedselzekerheid decimeren.

Voces concludeerde: “Misschien heeft het feit dat het visserij- en milieubeleid onder het mandaat van dezelfde commissaris zijn geplaatst, niet geholpen. Visserij, als exclusieve bevoegdheid van de EU, verdient een eigen politieke leider. Voor het komende mandaat van de Europese Commissie (2024-2029) pleiten wij er sterk voor dat de visserij uitsluitend onder het mandaat van een speciale commissaris voor visserij en maritieme zaken wordt geplaatst. De EU moet terugkeren naar een model waarin primaire voedselproductie en zelfvoorziening echte kernbeginselen zijn. Als er iets is, moet de visserij worden beschouwd in samenhang met landbouw in plaats van milieu, aangezien zowel de Raad van de EU (AGRIFISH) als het Verdrag van de EU ze gezamenlijk aanpakken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *