Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Persuitnodiging Eurofractie ChristenUnie: “Strijd voor schone Zeeuwse wateren”

2 min read

De Westerschelde

De vervuiling van de Westerschelde door PFAS moet op Europees niveau worden bestreden. Ook moet voorkomen worden dat dergelijke situaties zich op andere plekken kunnen voordoen. Dat vindt Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie). Op woensdag 1 november gaat ze daarom op werkbezoek naar Zeeland.

De provincie Zeeland maakt zich zorgen over de gevolgen van de vervuiling in de Westerschelde. Haga: “PFAS is schadelijk voor het milieu en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De vervuiling van de Westerschelde is onder andere afkomstig uit Vlaanderen, wat overduidelijk laat zien dat het om grensoverschrijdende problematiek gaat. Dat moeten we dan ook Europees aanpakken.”

Haga vervolgt: “Schoon water, onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), is Europese wetgeving die lidstaten moeten uitvoeren. Tot op heden worden de doelen niet gehaald. Ik wil horen hoe dit komt en wat ervoor nodig is om de doelen wel te halen.”

Vervuild water, zoals de verontreinigde Westerschelde, heeft ook gevolgen voor de visserijsector. Haga: “Vanwege de hoge concentraties PFAS, geldt een negatief visadvies. Een bijkomend nadeel hiervan is dat vissers in andere gebieden gaan vissen, waardoor verdringing ontstaat. Indirect veroorzaakt vervuild water dus ook elders problemen.”

Deze week staan onder andere een bezoek aan de visafslag in Vlissingen en de mossel- en oestersector te Yerseke op het programma. Haga zal met vertegenwoordigers van de provincie Zeeland en met vissers in gesprek gaan over de PFAS-problematiek, de aansprakelijkheidstelling van Nederland tegen 3M (het bedrijf dat de vervuiling in de Westerschelde veroorzaakt) en de inzet van de provincie om de KRW-doelen te halen.

Journalisten die geïnteresseerd zijn in dit werkbezoek kunnen contact opnemen met persvoorlichter Oetze Deelstra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *