Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Raad keurt autonome EU-tariefcontingenten 2024-2026 goed

2 min read

De Raad heeft unaniem een verordening aangenomen over de opening van autonome EU-tariefcontingenten voor bepaalde visserij­producten voor 2024, 2025 en 2026, met daarin ook regels voor het beheer van die contingenten.

De nieuwe verordening moet ervoor zorgen dat de visverwerkende industrie van de EU grondstoffen uit niet-EU-landen kan blijven betrekken met verlaagde rechten of rechtenvrij.

Bij het bepalen van de contingenten is rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor EU-leveranciers, om eerlijke concurrentie tussen ingevoerde visserijproducten en EU-producten te waarborgen.

Met deze verordening hebben wij het concurrentievermogen van onze visverwerkende industrie en de voorziening van de Europese consumenten met kwalitatief hoogwaardige verwerkte visserijproducten tegen redelijke prijzen veiliggesteld, en daarbij rekening gehouden met de belangen van de visserijsector in de EU. Slechts 3 maanden nadat de Commissie haar voorstel had ingediend, hebben we ervoor gezorgd dat alle belanghebbenden rechtszekerheid hebben over de regeling die in de komende 3 jaar van toepassing zal zijn.” aldus Luis Planas Puchades, minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van Spanje

Tariefcontingenten in de praktijk

De afgelopen decennia is de Unie afhankelijker geworden van invoer om aan haar vraag naar visserijproducten te voldoen omdat deze producten niet, of niet in voldoende hoeveelheden, in de EU worden geproduceerd.

Om ervoor te zorgen dat de productie van visserijproducten in de EU niet in gevaar komt en er voldoende producten beschikbaar zijn voor de verwerkende industrie, heeft de Raad tariefcontingenten bepaald.

Er worden alleen tariefcontingenten toegekend voor producten die voor verdere verwerking in de EU worden ingevoerd. De nieuwe verordening heeft betrekking op welbepaalde visserijproducten waarvoor in de periode 2024-2026 voor een beperkt volume de invoerrechten worden geschorst of verlaagd. De rechten en het volume hangen af van het product.

Gezien de vertroebelde betrekkingen tussen de EU en Rusland en het standpunt dat de EU in haar externe optreden inneemt, heeft de Raad besloten dat visserijproducten uit Rusland niet in aanmerking komen voor een rechtenvrije behandeling of meestbegunstigings­behandeling.

Omdat ook de betrekkingen met Belarus zijn achteruitgegaan en het land de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne uitgebreid steunt, heeft de Raad eveneens besloten om Belarussische visserijproducten van het toepassingsgebied van de verordening uit te sluiten.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU, en is van toepassing van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

De tariefcontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd volgens het huidige systeem, waarbij de chronologische volgorde van de douaneaangiften telt.

Persmededeling Raad van de EU op 27 november 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *