Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vlaming nog te weinig bekend met rijke lokale visaanbod

4 min read

Garnalen vissen voor de Belgische kust. Foto VLAM

Een Vlaming eet gemiddeld 1 keer per week vis, week- en schaaldieren. Jammer genoeg gaat de keuze nog te veel naar twee vissoorten terwijl Vlaanderen een rijk aanbod heeft aan vis die duurzaam gevangen is door onze lokale vissers. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits en VLAM doen extra inspanningen om vis van bij ons vaker op het menu te krijgen. Dat gebeurt met de campagne ‘Vis en seizoenen’.

De Vlaming eet gemiddeld 1 keer per week vis, week- en schaaldieren. 16% eet meerdere keren per week vis (Bron: vistracking via iVox). Een tot twee keer per week vis op het menu is een gezonde gewoonte. Dat wordt bevestigd door de algemene voedingsrichtlijnen voor de Belgische bevolking.

Uit onderzoek van iVox uitgevoerd in september 2023 in opdracht van VLAM blijkt dat de Vlaming vis lekker, gezond en licht verteerbaar vindt en dat vis een goede afwisseling is met vlees. Keerzijde van de medaille is dat vis minder dagelijks, minder verzadigend en duur wordt bevonden. Dat tafelgenoten minder van vis houden is soms ook een rem voor de Vlaming om voor vis te kiezen.

Wanneer de Vlaming thuis vis bereidt, valt de keuze vaak op zalm of kabeljauw (Bron: GfK Belgium). Deze twee vissoorten zijn goed voor 52% van de thuisconsumptie van vis in volume in Vlaanderen. Dat is jammer aangezien Vlaanderen een rijk aanbod heeft aan lokale vis zoals tong en schol. Lokale en duurzame vis wordt ook door de helft van de Vlamingen onderschreven. En ook op vlak van prijs is het lokale aanbod divers. Prijsvoordelige vissoorten die in Vlaanderen worden opgevist zijn onder meer wijting, ponen en hondshaai.

Durven en doen

Prijs, smaak en uitzicht zijn de belangrijkste criteria bij de aankoop van vis. Drie kwart van de Vlamingen geeft aan andere vissoorten dan zalm en kabeljauw te willen proberen, maar slaagt daar in de praktijk niet altijd in. Hiervoor zijn verschillende redenen: een gebrek aan kennis over vissoorten en hun bereidingsmogelijkheden, een beperkt visaanbod in de supermarkt, een beperkt aanbod van visspeciaalzaken in de buurt, de prijs en de gewoonte.

Kennis vissoorten kan beter

Het onderzoek van iVox in opdracht van VLAM peilde ook naar de kennis van de Vlaming over de soorten die Vlaamse vissers opvissen en aanvoeren in de Vlaamse havens. Hieronder de top tien van meest genoemde soorten en daarnaast de top tien van meest aangevoerde soorten (in 2022).

  1. Kabeljauw (47%) 1. Tong
  2. Tong (41%) 2. Schol
  3. Pladijs (36%) 3. Zeekat
  4. Garnalen (25%) 4. Rog
  5. Zalm (15%) 5. Garnaal
  6. Mosselen (12%) 6. Poon
  7. Haring (9%) 7. Schartong
  8. Rog (9%) 8. Hondshaai
  9. Paling (7%) 9. Zeeduivel
  10. Forel/schar (7%) 10. Pijlinktvis

Het is duidelijk dat de kennis over het visaanbod beter kan. Anderzijds geeft hetzelfde onderzoek duidelijk aan dat de Vlaming de Vlaamse visserijsector een warm hart toedraagt. Zo vindt 61% van de Vlamingen dat de Vlaamse visserijsector professioneel werkt en heeft bijna 60% van de Vlamingen er vertrouwen in dat de visserijsector inspanningen doet om zo milieu- en diervriendelijk mogelijk te werken. De helft van de Vlamingen geeft bovendien aan een voorkeur te hebben voor vis die onze Vlaamse vissers hebben opgevist.

”Dat het werk en de inspanningen van onze Vlaamse vissers erg gewaardeerd worden door de consument, verheugt me,” zegt minister van Visserij, Hilde Crevits. “Het komt er wel op aan ook een effectieve gedragswijziging teweeg te brengen en de Vlaming te stimuleren om vaker voor vis van bij ons te kiezen. Onze Vlaamse visserij is een kleine maar zeer dynamische sector. Maar ook veel meer dan dat. Het is ook een bijzonder innovatieve sector. Denk aan de precisievisserij waarmee we via innovatieve technieken selectiever vissen met minder milieu-impact en efficiëntere visserij-activiteit.”

Vissen eten volgens hun seizoen

Rode draad in de vispromotie van VLAM is het feit dat voor de meeste vissoorten een seizoen geldt, net zoals voor groenten en fruit. Het visvlees is dan op zijn best en de vis is dan prijsvoordeliger. Om de seizoen vissen onder de aandacht te brengen, werd een viskalender gelanceerd. Je ziet er voor elke vissoort in één oogopslag in welke maanden van het jaar je deze vis best koopt. Deze viskalender werd in overleg met de Vlaamse visserijsector en het ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek) opgesteld. De kalender werd samengesteld op basis van 4 factoren: kwaliteit, voldoende aanvoer in onze visveilingen, buiten het paaiseizoen (de periode dat vissen samenkomen in paaigebieden om zich voort te planten) en duurzaamheid. De viskalender wordt ook geüpdatet op basis van de meest recente informatie. In het voorjaar van 2024 is een nieuwe update gepland.

“De viskalender houdt rekening met de paaiperiode van de vissoorten en is zowel wat kwaliteit van de vis als respect voor duurzaamheid een prima leidraad voor de consument. Het is belangrijk om het seizoen aspect van vissoorten meer te benadrukken. De consument vaart daar alleen maar wel bij. In 2024 zullen we dan ook extra inspanningen leveren om de consument nog meer vertrouwd te maken met het element duurzaamheid. ” Minister van Visserij, Hilde Crevits.

In de VLAM-campagne ‘Vis en seizoenen’ worden elk seizoen 3 soorten naar voren geschoven, waaronder ook een schaal- of schelpdier. De campagne verloopt via tv, samenwerking met magazines en via de kanalen van www.lekkervanbijons.be (website, nieuwsbrief, Facebook en Instagram). In de visverkooppunten zijn receptenfolders per seizoen beschikbaar met vissen van bij ons. Op 4 december start er een nieuwe eindejaar campagne.

Meer weten over vissen van bij ons? Ga naar www.lekkervanbijons.be/vis. Bron: VLAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *