Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Wat gebeurt er met onze boeren en vissers?

1 min read

Marlies Dekkers in gesprek van Elze van Hamelen op YouTube.

Marlies Dekkers in gesprek van Elze van Hamelen op YouTube over het rapport dat ze schreef: ‘Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’.

De boeren en vissers zitten klem. Welk effect gaat het uitkopen van boeren hebben op de voedselzekerheid? Tweederde van de vissersvloot is voor de sloop aangemeld (78 boten zijn aangemeld, nog 40 over), is er straks nog betaalbare verse vis verkrijgbaar? De boeren en vissers zijn nog maar het begin.

Met ‘De Grote Verbouwing van Nederland’ gaat ons land de komende jaren op de schop. De overheid wil ruimte vrijmaken voor windparken, velden van zonnepanelen, natuurbescherming en natuurherstel en 1 miljoen extra woningen.

Dit is niets minder dan een nieuwe ruilverkaveling, waarvoor landbouwgrond zal moeten worden opgeofferd. De stikstofcrisis was nog maar het begin. Agrarisch land is het enige land dat als ‘vrij’ wordt beschouwd, dus is de landonteigening op boeren gericht. Voor de rest van ons verloopt ‘you’ll own nothing’ via regeldruk, belastingdruk, inflatie, energiekosten.

De website Koers2030.nl informeert u over de ingrijpende gevolgen van de kabinetsplannen voor uw inkomen, eigendom en onderneming. Wat krijgen de boeren en vissers allemaal op zich af? Is de boer wel de vijand van de natuur, of juist de eerste die ervoor zorgt? Wat hebben natura gebieden met ruilverkaveling te maken?

Deze vragen en meer worden beantwoord in het rapport: ‘Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’

Kijk onder het gesprek met Marlies Dekkers en Elze van Hamelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *