Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees Parlement berispt Europese Commissie voor plan visserijverbod

3 min read

Kritiek Europarlementariërs op plan visserijverbod Europese Commissie. Foto Dirk Kraak.

Europarlementariërs bekritiseren het voorstel van de Commissie om bodemvisserij in beschermde mariene gebieden te verbieden en willen hervormingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EU om specifieke problemen aan te pakken.

Na een ochtend gewijd aan het debat over de visserijstrategie van de EU, met name de voorstellen in het visserijpakket van de Commissie, stemden de leden van het Europees Parlement over drie verslagen over dit onderwerp en keurden deze goed.

1 Er is een evenwichtiger aanpak nodig voor het verbieden van bodemvisserij in beschermde mariene gebieden. 2 Hervormingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid. 3 Betere informatie en geharmoniseerde marktregels ten behoeve van consumenten en vissers.

Een evenwichtiger benadering van de definitie van beschermde mariene gebieden

Het Parlement is vandaag volgens een stemming in de plenaire vergadering over een ontwerpverslag van mening dat de Commissie een te eenvoudigde benadering heeft gekozen bij de voorstellen van een geleidelijke afschaffing van bodemvisserij in alle beschermde mariene gebieden tegen 2030, en roept op tot evenwicht en de deelname van vissers aan de definitie en uitvoering hier van.

In het rapport “EU Action Plan: protecting and restoring marine ecosystems for sustainable and resilient fisheries”, dat in de plenaire vergadering is goedgekeurd met 402 stemmen, 95 tegen en 57 onthoudingen, wordt gesteld dat het plan van de Commissie niet coherent is met andere prioriteiten en er wordt geklaagd dat er onvoldoende rekening is gehouden met de stijgende prijzen of de versterking van de economische groei en werkgelegenheid.

Een verbod op bodemvisserij, dat goed is voor 25 procent van de vangsten, zou in veel kustregio’s economische gevolgen hebben en de schelpdierkweek belemmeren, aldus de leden van het Europees Parlement. Ze verwachten ook dat het sluiten van zones voor deze tot conflicten gaat leiden en visserijdruk vergroot in andere visgebieden.

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Het GVB “moet verder worden uitgevoerd en, waar nodig, worden hervormd en aangenomen”, zeggen de leden van het Europees Parlement, waarbij ze opmerken dat de sociaaleconomische aspecten ervan niet voldoende aandacht hebben gekregen. Zij wijzen op de tekortkomingen die nog niet zijn vastgesteld met betrekking tot de aanlandingsverplichting en merken op dat bijvangsten onvermijdelijk zijn, vooral in de gemengde visserij. Zij pleiten daarom voor een “pragmatische” toepassing van deze regel, waarbij de huidige vrijstellingen worden gehandhaafd en quotaruil wordt aangemoedigd.

Europarlementariërs benadrukken dat het op beheer gebaseerde model van de maximale duurzame opbrengst (MSY) onmogelijk kan worden toegepast in het geval van specifieke visserijen. Zij verzoeken de Commissie om als beheers doelstelling “zowel optimale visbestanden als optimale sociaaleconomische prestaties van de vissersvloten” te overwegen.

In het rapport: “State of play in the implementation of the Common Fisheries Policy and future perspectives”, dat met 371 stemmen voor, 92 tegen en 92 onthoudingen is aangenomen, heeft de plenaire vergadering de Raad verzocht de totaal toegestane vangsten vast te stellen voor langere dan jaarlijkse of halfjaarlijkse perioden, om de vissers meer zekerheid te bieden.

Meer geharmoniseerde toepassing van de regels van de gemeenschappelijke markt.

De leden van het Europarlement maken de balans op van het beleid om een gelijk speelveld te waarborgen voor alle visserij- en aquacultuurproducten die in de EU worden verkocht en eisen dat de informatie aan de consument wordt verbeterd, met inbegrip van gegevens over ingrediënten, vangstdatum, geografisch visgebied en vistuig.

Ze pleiten voor een betere traceerbaarheid en een goed etiketteringssysteem, en dringen erop aan dat alle visproducten – zowel uit de EU als geïmporteerd – aan dezelfde milieu- en sociale duurzaamheidsnormen moeten voldoen.

Lees hier het complete persbericht van het Europarlement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *