Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SGP heeft veel bezwaren tegen Europees plan bodemvisserij

2 min read

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen: Het roer moet om in het Europees visserijbeleid.

De SGP heeft veel bezwaren tegen de geplande Europese sluiting van zee-natuurgebieden voor garnalenvissers en andere bodem beroerende visserij.  De Europese Commissie heeft voor dat plan helemaal geen juridische basis, stelt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.

De aanpak roept grote vragen op“, zegt Ruissen. “Er is geen juridische basis om dit op te leggen aan de EU-landen, het is slechts een niet-bindende mededeling. Bovendien ligt er geen effectbeoordeling.”

Inhoudelijk heeft de SGP ook bezwaren, zei Ruissen in het Europees Parlement. “Natuurgebieden zijn sterk verschillend. Waar in het ene gebied bodemberoering schadelijk kan zijn, hoeft dat in een ander gebied helemaal niet zo te zijn. Daar houdt het actieplan onvoldoende rekening mee.”

Minder visserij in EU-water maakt de EU nog afhankelijker van import van Afrika, Azie en elders.

De Nederlandse garnalenvisserij is voor 80% actief in Natura-2000-gebieden. “Met dit voorstel zal er geen toekomst meer zijn voor deze sector“, vreest Ruissen. “Het actieplan is daarmee onvoldoende doordacht en niet proportioneel. De visserij verdient beter“, concludeerde Ruissen.

Lees onder de video verder.

Het roer moet om in het Europees visserijbeleid

De visserij heeft de afgelopen jaren klap op klap te verwerken gekregen. Het roer moet echt om in het EU-visserijbeleid, vindt de SGP.

De EU moet meer oog krijgen voor de sociaaleconomische betekenis van de visserij en de belangrijke rol in onze voedselvoorziening“, zei Bert-Jan Ruissen (SGP) donderdag in het Europees Parlement. Ruissen deed een aantal oproepen:

– Onnodig beperkende maatregelen die hun doel voorbij schieten, zoals de aanlandplicht en het pulsverbod, moeten van tafel;

– Vissers moeten voldoende toegang houden tot de visgronden;

– Het TAC- en quotasysteem heeft zijn waarde bewezen, maar zorgt bij de huidige invulling met soms wel hele drastische jaarlijkse kortingen voor te veel onzekerheid. Het pleidooi voor meerjarige quota steunt de SGP daarom van harte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *