Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stormachtig begin van 2024

3 min read

Alsof de vloot in het laatste kwartaal van vorig jaar nog niet genoeg over zich heen heeft gekregen, begon de eerste week van januari stormachtig. Boomkorkotters konden het nog wel aan maar vissen was verre van aangenaam.

Door Willem Den Heijer

De flyshooters en bordenvissers in Het Kanaal hadden wat minder hinder omdat het zeegebied daar kleiner en minder onstuimig is dan boven de 52e breedtegraad. De garnalenvloot daarentegen kwam pas op 4 januari en sommige vaartuigen zelfs nog later in beweging.

Helgoland

Op vrijdag 5 januari lag een groot deel van de garnalenvloot weer buitengaats en net als vorig jaar gaven veel schippers de voorkeur om westelijk van de Duitse Waddeneilanden te gaan vissen tot soms twintig mijl boven Helgoland. Voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust was er verder weinig activiteit te bespeuren vanwege de aanhoudelijke krachtige westelijke en zuidwestelijke wind. De vangsten van de garnalenvissers zijn schraal en naar verluidt zouden de vrieshuizen van de grootste garnalenhandelaren vrijwel leeg zijn. Garnalenvissers rekenen dit jaar dan ook op een prijsverhoging.

Prijsverhoging

Die prijsverhoging is voor de consument niet prettig maar voor de visserij wel gewenst, want bij weekvangsten minder dan 1.500 kilo moeten ook de garnalenvissers nog steeds fiks neertellen voor de brandstof. De prijs voor gasolie schommelde de laatste weken tussen 65 en 70 eurocent per liter. Garnalenkotters slepen lichte tuigen voort, die nauwelijks de bodem beroeren, dus een relatief gering brandstofverbruik hebben. De klossenpezen rollen over de bodem dat genoeg is om de garnaal op stang te jagen, waarna hij of zij de dans kan ontspringen of in het net terechtkomt. Gelet op de vangsten van de afgelopen maanden lijkt het erop dat veel garnalen de dans ontspringen. Worden ze slimmer?

Hoog brandstofverbruik

Een ander segment van de kottervloot, de boomkorvloot, voelt die dure gasolie nog meer. Conventionele boomkortuigen zijn uiteraard zwaarder dan de korren van de garnalenkotters en hebben het ook onder water zwaar te verduren, zeker bij stormachtig weer. Een verbruik van 25 ton gasolie, bij de zuinig draaiende boomkorkotters, tot dik 35 ton na een 4-daagse visreis is eerder regel dan uitzondering. Onder slechte weersomstandigheden moet ook de motor een tandje bijzetten en stijgt de brandstofconsumptie.

Tongvangsten

Gelukkig zitten de tongvangsten in de lift en zien sommige schippers van de resterende vloot grote boomkorkotters, bestaande uit nog maar 38 vaartuigen, kans om na drie tot vier visdagen ruim 2.000 kilo tong te vangen.

In de visafslagen krijgen de vissers uitstekende prijzen voor tong, ook al omdat de soort de laatste jaren minder is aangevoerd als gevolg van matige vangsten, maar vooral door de gekortwiekte vloot.

Mini-vlootje

Voor de consument is tong inmiddels onbetaalbaar. Althans in Nederland. ‘Gelukkig’ wordt in Nederland minder tong gegeten dan in veel buitenlanden. Wat dat betreft doen ze in Zuid-Europa, vooral Italië, niet moeilijk over een prijsverhoging. Daar zullen ze zelfs tijdens een crisis nooit bezuinigen op voedsel. Aan de andere kant, vanwege het mini-vlootje dat nog op tong (en ook schol, schar, tarbot en griet) vist, is de soort eigenlijk een niche-soort geworden, prijzig en met een beperkte afzet.

Flyshooters

De flyshooters, een vloot die gebruik maakt van een totaal andere vangstmethode dan de boomkorvloot, doen goede zaken. Zij vissen in de wintermaanden verspreid in Het Kanaal op rode poon, mul, zeekatten (sepia) en pijlinktvis. Met name zeekatten (zwarte inktvis) en pijlinktvis doen het buitengewoon goed waardoor de vloot optimaal kan profiteren van de grote scholen die daar rondzwemmen. Ze zijn bovendien ongequoteerd, want moeilijk voor onderzoekers om daar een bestandsopname op los te laten. Ook al omdat ze na twee tot drie jaar deelnemen aan het paaiproces, sterven. Ze worden dus niet ouder dan twee tot drie jaar, maar deze rovers groeien als kool tijdens die korte levensduur. En ze leveren een goede prijs op. Ook hier betreft het weer een soort die in Nederland nauwelijks geconsumeerd wordt maar elders ongekend populair is.

Storm uit Brussel

Nu verschillende stormen zich al in een kort tijdsbestek hebben aangediend is het te hopen dat de stormen vanuit Brussel en Den Haag afnemen. Met name een stop op de harde aanvallen van ngo’s – die de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond schoten – is in gewenst in 2024. Vooralsnog is in de gehele visserij onzekerheid troef en dat mogen de visserijministeries in Nederland en België zich aantrekken.

EMK Vissers Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *