Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Overvloed aan schelvis verrast vissers in Noorse wateren

2 min read

Schipper van hektrawler Synes: "Ik heb nog nooit zoveel schelvis gezien"

Noorse vissers melden onverwacht hoge schelvisvangsten, sommigen spreken van een ongekend fenomeen. Pål Roaldsnes, schipper van de hektrawler Synes, zegt nog nooit zoveel schelvis gezien te hebben.

Het schelvisquotum voor het schip van Roaldsnes is bijna opgebruikt, wat een succesvol seizoen betekent dat wordt gekenmerkt door overvloedige vangsten. Nu het quotum echter bijna vol is, moet de resterende schelvis als bijvangst worden bewaard voor later gebruik. Zo meldt de Noorse krant Sunnmørsposten hier.

De schipper maakt zich zorgen over een mogelijk probleem en zegt: “Als schelvis zich begint te vermengen met de kabeljauw, hebben we een probleem. We moeten dus een buffer hebben voor het geval er veel bijvangst van kabeljauw is.”

Waarnemingen laten niet alleen grote hoeveelheden schelvis zien, maar ook meerdere leeftijdsklassen, wat wijst op een erg gezond visbestand. Synes is niet het enige schip dat dit jaar een welvarende schelvisvisserij heeft gehad. De Noorse trawlervloot heeft haar schelvisquota grotendeels opgebruikt, veel eerder dan normaal.

Dit jaar zijn de quota voor zowel kabeljauw als schelvis met 20 procent verlaagd door de beoordeling van wetenschappers. Roaldsnes vraagt zich echter af of onderzoekers de juiste gebieden onderzoeken, omdat hun bevindingen niet overeenkomen met de waarnemingen van vissers.

“Het lijkt erop dat onderzoekers, door middel van hun paaionderzoeken, deze veranderingen niet vastleggen,” stelt Roaldsnes. “Ze meten elk jaar op specifieke punten en vangen dus niet als de vissen zich hebben verplaatst en elders hebben gepaaid. Nu zien we aanzienlijke hoeveelheden paaiende kabeljauw op Tromsøflaket, iets wat we nog niet eerder hebben gezien.”

Ook Egil Skarbøvik, schipper van de Noorse hektrawler Ramoen, die momenteel op kabeljauw vist ziet de overvloed aan schelvis, maar is voorzichtiger als zij collega.

“Er zijn goede schelvisvangsten geweest, vroeger dan normaal, Ik zou een beetje voorzichtig zijn en zeggen dat we nog geen daling zien, dus het kan erop wijzen dat het bestand is gestabiliseerd en de daling is gestopt.” Zegt Skarbøvik.

Skarbøvik zegt dat de schelvisvisserij voorheen geconcentreerd was rond Bjørnøya, maar dat het bestand is afgenomen. “Nu lijkt het erop dat vis uit de Russische zone komt, ver naar het oosten in de Barentszzee, waar het wordt bevist, deze vis migreert naar de Noorse kust om te paaien. Dit sluit goed aan bij het feit dat de longliners eerder deze winter een zeer goede schelvisvisserij hebben gehad in de Russische zone.”