Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees overleg met Verenigd Koninkrijk over zandspieringvisserij

2 min read

De Europese Unie heeft vandaag verzocht om overleg met het Verenigd Koninkrijk in het kader van het geschillenbeslechtingsmechanisme van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK over het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de visserij op zandspiering te verbieden, met als doel tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.

Met ingang van 26 maart 2024 heeft de sluiting van de zandspieringvisserij betrekking op de Engelse wateren in de Noordzee en alle Schotse wateren. Deze maatregel beperkt de toegang van EU-vaartuigen tot deze visserij aanzienlijk. De EU vraagt zich af of de volledige en definitieve sluiting van de visserij verenigbaar is met de beginselen en verplichtingen uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn de EU en het VK overeengekomen empirisch onderbouwde, evenredige en niet-discriminerende maatregelen toe te passen voor de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee. De EU blijft vastbesloten om met het Verenigd Koninkrijk samen te werken om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De samenwerking tussen de EU en het VK in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst heeft zich positief ontwikkeld, onder meer in het kader van het Gespecialiseerd Comité voor visserij, en de EU blijft openstaan voor een wederzijds aanvaardbare oplossing met het VK die deze kwestie regelt.

De EU neemt maatregelen om mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen met het oog op een duurzame en veerkrachtige visserij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het mariene actieplan.

Lees hier verder voor meer informatie