Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EC verlengt tijdelijke versoepeling van staatssteunregels

1 min read

Temporary Crisis and Transition Framework Agriculture and Fisheries © Copyright European Union NA.

De Europese Commissie heeft afgelopen donderdag 2 mei een wijziging van het tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun aangenomen om bepaalde regelingen binnen dat kader met 6 maanden te verlengen, met als doel aanhoudende marktverstoringen in met name de landbouw en visserij aan te pakken.

Lidstaten krijgen de mogelijkheid om tot en met 31 december 2024 beperkte steunbedragen toe te kennen aan ondernemingen in deze sectoren en ze krijgen meer tijd om de nodige steunmaatregelen uit te voeren.

De verlenging houdt geen verhoging in van de maxima voor de beperkte steunbedragen. De lidstaten kunnen steun blijven toekennen aan ondernemingen die worden getroffen door de huidige crisis of door de daaropvolgende sancties en tegenmaatregelen, ook die tegen Rusland. Voor de landbouw is het maximale steunbedrag 280.000 euro en in de visserij en aquacultuur 335.000 euro.

De Europese Commissie start ook met de herziening van de de-minimisverordening voor de landbouw. Deze verordening stelt kleine steunbedragen in de landbouwsector vrij van het toezicht op staatssteun, aangezien zulke bedragen worden geacht geen gevolgen voor de mededinging en het handelsverkeer op de eengemaakte markt te hebben.

Lidstaten kunnen bedrijven in de landbouwsector steun verlenen tot een bedrag van 20.000 euro over een periode van 3 jaar zonder voorafgaande kennisgeving aan de Europese Commissie ter goedkeuring. De de-minimisregels voor de landbouw werden in 2019 voor het laatst gewijzigd en moeten worden herzien voordat deze op 31 december 2027 verstrijken.

Bron: Europese Commissie