Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederlandse vissers weer hoopvol gestemd

3 min read

Nieuw coalitieakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”

De Nederlandse vissers zijn weer hoopvol gestemd over de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de visserij, schrijft persbureau ANP. Zowel VisNed en de Nederlandse Vissersbond zijn zeer te spreken over het nieuwe coalitieakkoord.

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Vissersbond is blij dat er een akkoord ligt waarin vissers weer prominent worden genoemd. “Vissers in Nederland hebben lang het idee gehad dat ze er niet meer mochten zijn. Wij hopen dat er nu een andere wind gaat waaien.”

Ook VisNed, de vereniging van kottervissers, reageert positief. “Uit alles blijkt dat de Nederlandse voedselproducenten, boeren, tuinders en vissers, weer de prominente plaats krijgen, die zij verdienen“, zegt directeur Geert Meun.

Zo wil het nieuwe kabinet de puls visserij in Nederland weer mogelijk maken. Het aantal Nederlandse kottervissers is het afgelopen jaar fors gedaald door het verbod op deze vorm van visserij. “Zo ontstaat er eindelijk weer toekomstperspectief“, stelt Meun. “Uiteraard weten we dat een belangrijk deel van het visserijbeleid in Brussel wordt gemaakt, maar een betrokken departement met een bewindspersoon die er echt voor gaat en desnoods een ram op tafel geeft als dat nodig is, hebben we heel dringend nodig.”

VisNed en de Nederlandse Vissersbond zijn ook zeer positief over de plannen van het nieuwe kabinet om grote gebieden als ‘visakkers’ te bestempelen, waar de bodemvisserij en garnalenvissers voorrang krijgen. “Er wordt eindelijk weer ruimte gecreëerd waar de visserij mag blijven”, zegt voorzitter Nooitgedagt van de Vissersbond. “De afgelopen jaren ging er alleen maar elke keer steeds meer van het vissersgebied af.”

BBB-geluid volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

De BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN).

Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas.

“Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas.