Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Wageningen Marine Research: Bewijs dat pulsvisserij milieuvriendelijker is

1 min read

Een nieuwe studie toont aan dat het verbod op het gebruik van elektriciteit bij het vangen van vis op gespannen voet staat met de Europese doelstelling om de ecologische en economische duurzaamheid van de visserij te verbeteren.

Een overzicht van vijftien jaar onderzoek naar elektrische pulskorren in de Europese boomkorvisserij op tong tonen aan dat de pulsvisserij bijvangst en de impact op de zeebodem verminderden, het brandstofverbruik verminderden en de economische winstgevendheid verhoogden.

Laboratorium- en veldexperimenten toonden aan dat de nadelige effecten van puls stimulatie beperkt bleven tot kabeljauw, met verwaarloosbare populatie-effecten. De regelingen waarmee het aantal vergunningen werd uitgebreid en de toegenomen concurrentie met andere vissers ondermijnden de legitimiteit van het vistuig.

De studie benadrukt het belang van het betrekken van belanghebbenden bij het proces van implementatie van technologische innovaties. Bron: Wageningen Marine Research.

Klik link en lees de publicatie: