Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Belgische vissers kunnen mogelijk dit jaar meer tong vangen in Ierse Zee

2 min read

Het ziet ernaar uit dat Belgische vissers dit jaar nog meer tong mogen vangen in de Ierse Zee. Dat meldt minister van Visserij Hilde Crevits vrijdag naar aanleiding van een wetenschappelijk rapport over het tongbestand.

Daaruit blijkt dat er meer tong in zee zit dan eerst werd gedacht en zou het quotum voor tong verhoogd kunnen worden. Crevits dringt er al langer op aan om de visquota te laten bepalen op basis van recente wetenschappelijke gegevens. Tot nu toe gebeurde dat met gegevens van enkele jaren ouder. Zo blijkt uit een recent rapport dat er meer tong in de Ierse Zee zit dan eerst gedacht.

Daarom legt Crevits nu een voorstel op tafel om vanaf juli meer tong te kunnen vangen in de Ierse Zee. Het quotum zou dan tot 281 ton gaan, terwijl dat vorig jaar 270 ton was.

In december vorig jaar kregen de vissers nog te horen dat het wetenschappelijk advies voor 2024 een nulvangst was voor tong. Na onderhandelen mocht er uiteindelijk toch 62 ton tong gevangen worden. De 281 ton zou dus een flinke stijging betekenen voor het quotum.

Concreet vraagt Crevits op basis van de nieuwe gegevens aan de Europese Commissie om de verhoging van het quotum meteen te finaliseren met het Verenigd Koninkrijk, zodat de verhoging kan ingaan vanaf juli.

De Rederscentrale reageert intussen tevreden op de ontwikkelingen. “Het is al sinds december dat we signaleren dat de quota niet overeenstemmen met hoe het er in werkelijkheid aan toegaat. Onze vissers stelden vast dat er meer tong is dan gedacht“, zegt Emiel Brouckaert, de directeur van de Rederscentrale. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat het quotum binnenkort zal worden aangepast.”

Volgens Brouckaert is dat belangrijk voor de Belgische vissers. “In twee jaar tijd hebben wij de helft van onze vangstmogelijkheden verloren. Dit betekent een belangrijke kentering voor onze vissers. Het geeft hen meer ademruimte.”