Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe natuurherstelwet bedreiging voor boeren en vissers

2 min read

De Raad van de Europese Unie heeft formeel een verordening inzake natuurherstel aangenomen, met als doel om tegen 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU te ‘herstellen’ en tegen 2050 alle ecosystemen.

Na maandenlang gesteggel komt de natuurherstelwet er alsnog. De lidstaten hebben tijdens de Milieuraad maandagochtend de zwaarbevochten wet met 66 procent van de stemmen aangenomen. Eén procent meer dan nodig voor een meerderheid. De onverwachte draai van Oostenrijk gisteren gaf de uiteindelijke doorslag. Waar het land eerder nog tegen was, besloot groene minister Leonore Gewessler gisteren eenzijdig dat zij toch voor zou gaan stemmen. Zes landen stemden tegen, waaronder Nederland.

De Oostenrijkse Groenen vormen een regering met de christendemocratische ÖVP. Die partij heeft nu besloten een klacht tegen haar in te dienen bij het Europese Hof van Justitie wegens “ambtsmisbruik”. Ook stuurde de Oostenrijkse bondskanselier voorafgaand aan de stemming nog een brief naar het Belgische voorzitterschap, waarin hij stelt dat Gewessler’s standpunt niet dat van de rest van de regering vertegenwoordigt. Ondanks dat besloten de Belgen de stemming niet uit te stellen.

Impact op de visserijsector

Voor kust- en plattelandsgemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij, kunnen de nieuwe regels een ramp betekenen. De verordening verplicht herstelinspanningen in mariene ecosystemen, waaronder zeegrasvelden en koraalriffen, die de visserijactiviteiten in deze gebieden aanzienlijk zouden kunnen beperken. De nadruk op het herstel van ten minste 20 % van de zeegebieden van de EU tegen 2030 betekent dat veel visgronden verboden terrein kunnen worden, waardoor de bestaansmiddelen van degenen die daar afhankelijk van zijn in gevaar komen.

Vertegenwoordigers van de Europese visserijsector stellen dat de verordening gaat leiden tot een vermindering van de beschikbare visgebieden, wat zou leiden tot minder vangsten en economische problemen voor kustgemeenschappen. Nu de verordening tot 2030 prioriteit geeft aan Natura 2000-gebieden voor herstelmaatregelen, kunnen gebieden die cruciaal zijn voor commerciële visserij ernstige gevolgen ondervinden.

Plattelandsgebieden in gevaar

Plattelandsgemeenschappen, met name die welke betrokken zijn bij land- en bosbouw, worden ook geconfronteerd met uitdagingen onder de nieuwe wet. De nadruk van de verordening op het verbeteren van de biodiversiteit op landbouwgrond door middel van maatregelen zoals het vergroten van de populatie graslandvlinders en bosvogels kan extra lasten voor landbouwers met zich meebrengen. De eis om drooggelegde veengebieden te herstellen en tegen 2030 drie miljard bomen te planten, draagt verder bij aan de druk op het landgebruik.

Economische zorgen

Ondanks de ecologische voordelen die door de voorstanders van de wet worden aangeprezen, kunnen de economische gevolgen voor de visserij-, landbouw- en bosbouwsector niet worden genegeerd.