Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ILVO project Overleving gestart naar aanleiding van aanlandingsplicht

2 min read

Bakkensysteem met de 16 uitschuifbare bakjes met transparante deksels zonder schuifdeuren en isolatielaag

Het project Overleving werd opgestart naar aanleiding van de aanlandingsplicht – ook wel discard ban genoemd – die door de EU gefaseerd wordt ingevoerd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid vanaf januari 2015.

De aanlandingsplicht houdt in dat alle vangsten van soorten waarvoor een quotum wordt vastgelegd moeten worden aangeland, en dat geldt zowel voor maatse als ondermaatse vissen. De aanlandingsverplichting mag echter in geen geval leiden tot het verhogen van de vissterfte.

Als wetenschappelijk kan aangetoond worden dat ondermaatse vissen de vangst, het sorteren en het overboord gooien kúnnen overleven, dan voorziet de wetgeving in een uitzonderingsmaatregel voor de aanlandingsplicht. Het doel van het project was dan ook om na te gaan hoe groot de overlevingskansen zijn van de belangrijkste doelsoorten van de Belgische visserij, de platvissen.

Om de overleving van platvis te bepalen worden twee onderzoeksstrategieën toegepast. Bij de eerste strategie wordt platvis verzameld tijdens het sorteerproces aan boord van Belgische boomkorvaartuigen, tijdens commerciële zeereizen. Van de verzamelde vissen wordt de verhouding dode en levende vis bepaald, kort nadat de vangst is opgehaald. Vervolgens gaat een deel van de opgeviste en nog levende vis gedurende 72u in een bakkensysteem dat op het dek is gemonteerd.

Dat systeem bestaat uit een container die twee rekken bevat, en elk rek bestaat uit 8 schuiven met kunststof bakjes waarin de vissen worden gehouden. Elk bakje is gekoppeld aan een centrale instroom van zeewater, zodat de doorstroming en de waterkwaliteit optimaal blijfven, en extra stress geminimaliseerd wordt. Op regelmatige tijdstippen wordt de overleving van de vissen in die bakjes gecontroleerd. Tijdens het vangst- en sorteerproces worden zowel technische-, biologische- en omgevingsfactoren bijgehouden, waarmee rekening wordt gehouden bij de verdere analyse van de overlevingsdata.

Een tweede strategie bestaat uit de toepassing van de “Reflex – Action – Method – Predictors” –methode, RAMP in het kort. Deze methode gebruikt de aanwezigheid van reflexen en verwondingen als indicator voor de overlevingskansen van de vis. Als de methode op punt staat, zal het in de toekomst mogelijk zijn om de overleving van platvissen direct te voorspellen op basis van reflexmetingen zonder een tijdrovend en duur monitoringsproces uit te voeren, onder voorbehoud dat het vangstproces aan boord onder vergelijkbare omstandigheden gebeurt. Beide strategieën werden tot nu toe toegepast tijdens twee van de geplande 15 zeereizen.

De resultaten uit dit project, dat in eerste instantie focust op schol, moeten wetenschappelijk onderbouwde schattingen opleveren over de overlevingskansen van platvissen die overboord worden gezet. De resultaten zullen worden opgenomen in de regionale discardplannen en dienen als ondersteuning bij het eventueel aanvragen van de uitzonderingsmaatregel.

Links

www.facebook.com/ILVOinnoverendvissen: updates in verband met het project

http://yesheflowers.blogspot.be/: meer info over RAMP

http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Pers-en-media

[ Nieuwsbericht: ILVO Nieuwsgolf januari 2015]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *