Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe website over Puls visserij online

2 min read

Nieuwe website over Puls visserij online

De pulstechniek is relatief nieuw en daarom is er in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar deze visserijtechniek. Op de nieuwe website vindt u de laatste informatie over vangsten, discards, ecosysteem-effecten en economische haalbaarheid bij gebruik van puls in de platvis visserij.

Sinds 2009 stappen steeds meer Nederlandse vissers over van traditionele boomkorvisserij naar pulsvisserij. In de traditionele boomkorvisserij worden wekkerkettingen gebruikt die, doordat ze in contact staan met de zeebodem, de vissen die daar leven doen opschrikken en in het net belanden.

De meest gebruikte pulstuigen zijn pulskor en pulswing. Beide tuigen zijn voorzien van een systeem  waarmee korte tijd een beperkt elektrisch veld op de zeebodem wordt opwekt. Vissen reageren op de prikkeling die met puls veroorzaakt wordt: hun spieren trekken samen waardoor de vis los komt van de grond en in het net terecht komt.

Het pulstuig is lichter dan het traditionele boomkortuig, waardoor het zich minder diep de bodem in graaft. Hierdoor kent de techniek minder ongewenste bijvangst en minder bodemberoering.

Daarnaast leggen pulsvissers per uur kortere afstanden af, door de lagere vissnelheid. Dat maakt dat het totaal beviste zeeoppervlak lager ligt. Deze manier van vissen vraagt minder energie omdat het tuig lichter is, een lagere vissnelheid vereist en minder in contact staat met de zeebodem en dus minder weerstand oplevert. Daardoor is minder brandstof nodig om het tuig te gebruiken, en is het dus goedkoper in gebruik.

Klik hier om naar de website Pulsefishing.eu te gaan

Video: Pulse fishing in the North Sea, Gepubliceerd op 2 jul. 2014 door Pulse Fishing

Bijschrift video: In deze korte film wordt de stand van zaken rondom de pulsvisserij uiteengezet. Vissers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties komen aan het woord, onderbouwen hun opinie over pulsvisserij en geven aan wat de inzet in de komende jaren zou moeten zijn. Verder wordt in de film uitgelegd hoe de pulstechniek werkt en waarom deze nieuwe, innovatieve techniek zo belangrijk is voor de Nederlandse visserijsector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *