Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Schriftelijke vragen naar aanleiding van acties Greenpeace

2 min read

Het CDA stelt via visserijwoordvoerder Jaco Geurts schriftelijke vragen aan de minister naar aanleiding van de acties van Greenpeace op de Noordzee.

Naar aanleiding van de berichtgeving dat Greenpeace vandaag weer is begonnen met het dumpen van grote keien op de visgronden heeft de 2e Kamerfractie bij monde van visserijwoordvoerder Jaco Geurts de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de minister van infrastructuur en milieu en de staatssecretaris van Economische zaken:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Woede om actie Greenpeace’? (*)
  2. Vindt u dat het kabinet een gebrek aan daadkracht toont om de Noordzeenatuur te beschermen?
  3. Bent u het met mij eens dat het de laatste jaren juist goed gaat met de visstand in de Noordzee?
  4. Is de bizarre en onverantwoorde actie van Greenpeace, die levens in gevaar brengt, voor u reden om het overleg, de samenwerking en subsidie relatie met deze organisatie op te schorten? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met mij eens met dat het dumpen van keien verboden zou moeten zijn en dat daarvoor op zijn minst een vergunningplicht zou moeten gelden? Zo nee, waarom niet?
  6. Heeft Greenpeace u op de hoogte gesteld van het voornemen tot actie op de Klaverbank in de Noordzee?
  7. Welke acties c.q. stappen heeft het kabinet ondernomen toen ze vernam van de Greenpeace actie?
  8. Welke mogelijkheden ziet u om Greenpeace financieel aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade, onder andere mogelijke schade aan vissersschepen en gederfde inkomsten van vissers wanneer visgronden ontoegankelijk zijn geworden?
  9. Welke acties gaat u ondernemen om Greenpeace financieel aansprakelijk te stellen?

(*) Telegraaf, 12 mei 2015, beschikbaar op: http://www.telegraaf.nl/<wbr />binnenland/24031450/__Woede_<wbr />om_actie_Greenpeace__.html.

Het CDA hoopt dat de minister en staatssecretaris snel actie in deze zaak zullen nemen.

[Nieuwsbericht CDA]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *