Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vangstadviezen visquota 2016, Schol breekt opnieuw record

2 min read

Vangstadviezen visquota 2016, Schol breekt opnieuw record

Het gaat goed met veel visbestanden in de Noordzee, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). De voortdurende lage visserij-inspanning op de Noordzee is hier vooral debet aan.

De Europese raad van visserijministers stelt eind 2015 de nieuwe vangstquota vast voor 2016. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

Schol breekt opnieuw record

Dit jaar geeft ICES voor het eerst een gecombineerd advies voor de Noordzee en het Skagerrak. Op grond van nieuwe wetenschappelijke informatie kunnen beide populaties als één visbestand worden beschouwd. Vanaf 2002 vertoont de scholstand in de Noordzee een sterk stijgende lijn. De stand van volwassen schol wordt nu geschat op 901.694 ton (begin 2015). Hiermee breekt schol opnieuw een record.

Sinds 1957, startpunt van de bestandschatting, heeft er nog nooit zo veel schol in de Noordzee geleefd. De belangrijkste verklaring is de visserijdruk, die fors is afgenomen en sinds een aantal jaar lager is dan die waarnaar gestreefd wordt in het beheerplan voor schol en tong. Het beheerplan laat een maximale stijging toe van 15% van het quotum. Dit betekent dat vissers in 2016 maximaal 159.197 ton maatse schol uit de Noordzee en het Skagerrak (het zeegebied tussen Noorwegen en Denemarken) mogen aanlanden.

Tongbestand groeit

De volwassen tongstand bevindt zich sinds de laatste jaren boven het veilige niveau. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen tot rond het gewenste niveau (maximaal duurzame oogst, MSY). Begin 2015 werd de volwassen tongstand geschat op 41.137 ton. Volgens de meerjarige afspraken in het beheerplan adviseert ICES dat vissers in 2016 maximaal 11.921 ton maatse tong aan wal mogen brengen.

Lees hier verder op de website van IMARES Wageningen UR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *