Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Innovaties Nederlandse visserij maken indruk in Europees Parlement

2 min read

VisNed-voorman Pim Visser benadrukte dat innovatie altijd de drijvende kracht van Nederland is geweest. Zonder innovatie lag ons land nog grotendeels in zee. Op de foto van links naar rechts: Visned voorzitter Pim Visser Alain Cadec voorzitter van de visserijcommissie en Europarlementariër Peter van Dalen

Brussel 15 juli 2015 – “Door zelf te innoveren is de Nederlandse visserijsector sterk gebleven en steeds duurzamer geworden. Daar ben ik trots op”. Aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) bij de door hem georganiseerde tentoonstelling over de Nederlandse visserijsector in het Europees Parlement.

Van Dalen: “Veel collega´s hier zijn onder de indruk van de innovaties die de Nederlandse visserijsector heeft ingevoerd. Niet alleen qua techniek zijn wij Nederlanders innovatief. Maar ook qua samenwerking tussen vissers, wetenschappers, NGO´s en de overheid”, aldus van Dalen.

De Fransman Alain Cadec, voorzitter van de visserijcommissie, stelde dat innovatie essentieel is voor het voortbestaan van de visserij in Europa. Ook zei hij blij te zijn dat er met Peter van Dalen weer een Nederlands lid in de visserijcommissie zit.  VisNed-voorman Pim Visser benadrukte dat innovatie altijd de drijvende kracht van Nederland is geweest. Zonder innovatie lag ons land nog grotendeels in zee!

Samen met de Nederlandse visserijsector – Visned, Vissersbond en PFA – organiseert Peter van Dalen deze week een tentoonstelling met als titel: Innovations in Dutch fisheries – Sustainability as driving force for change”.  Van Dalen: “Met deze tentoonstelling willen we laten zien op welke manier de Nederlandse visserijsector de afgelopen decennia zich door talloze innovaties heeft ontwikkeld richting een duurzame visserij.”

Gedurende deze hele week is de tentoonstelling te zien op een prominente plek in het Europees Parlement. Dagelijks komen daar duizenden mensen langs, een uitgelezen plek dus om Nederland te presenteren. Uiteraard heeft de puls-techniek een prominente plaats op de tentoonstelling. Zowel in een video-animatie op grote tv-schermen als met een op schaal nagemaakt model.

Van Dalen: ” Mijn doel deze week is het wegnemen van vooroordelen tegen deze vorm van elektrisch vissen. Bijvoorbeeld de misvattingen over het gebruikte voltage. De kleine stroom-puls doodt of beschadigt de vis niet, maar schrikt deze slechts op van de bodem. Ik heb de indruk dat collega´s hier eindelijk van doordrongen zijn geraakt. In combinatie met andere innovaties zoals waterbakken op het dek, kunnen we het overlevingspercentage van de mee gevangen vis vergroten. Dit is nodig om een uitzondering te kunnen krijgen op de aanlandplicht die helaas ook voor kleine vissen wordt ingevoerd. We moeten zo veel mogelijk vis levend in zee terugzetten, zodat ze verder kunnen groeien”.

Ook andere aspecten die kenmerkend zijn voor de visserij uit Nederland, zoals de rol die de pelagische sector speelt bij de voedselvoorziening in Afrikaanse landen, komen aan bod op de tentoonstelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *