Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Weer teleurstellend visserijakkoord EU en Mauritanië

2 min read

Chinese Hektrawler bij Mauritanië

Het nieuwe visserijakkoord tussen de EU en Mauritanië is voor de pelagische industrie van de EU geen verbetering. Vrijwel dezelfde technische en financiële condities maken een financieel gezonde visserij opnieuw moeilijk te realiseren.

Het visserijakkoord van de EU met Mauritanië (sinds 1987) is de belangrijkste (en duurste) visserijovereenkomst van de EU met een derde land. Voor de Nederlandse trawlervloot zijn de Mauritaanse wateren jarenlang van zeer groot belang geweest. Het voorlaatste protocol echter (vanaf 2012) maakte het voor de pelagische sector een stuk lastiger om rendabel te opereren. Met name de eis dat de schepen niet dichterbij dan 20 mijl van de kust mogen vissen maakt de visserij op sardinella, de belangrijkste vissoort voor onze trawlers, vrijwel onmogelijk.

Dat vorige protocol liep af in juli 2014. Sinds die maand, dus nu al ruim een jaar, is er door de EU-schepen niet meer gevist in Mauritaanse wateren. De forse kritiek van de lidstaten en de vloten van de EU was een van de redenen dat onderhandelingen over verlenging niets opleverden en steeds werden opgeschort. Het was voor iedereen een verrassing dat er vorige week ‘ineens’ een akkoord was.

Zoals gebruikelijk wordt de overeenkomst door de Europese Commissie verwelkomd als een goede deal: zekerheid voor de komende vier jaar en goede visserijmogelijkheden. De vloten van de EU mogen jaarlijks in totaal 281.500 ton garnalen, bodemvis, tonijn en kleine pelagische soorten vissen. Die laatste categorie is in volume veruit de grootste. De pelagische vangstmogelijkheden zijn verlaagd van 300.000 naar 247.500 ton per jaar. Het huidige akkoord kost de EU per jaar 59 miljoen euro (was 67 miljoen euro). De rederijen betalen zelf nog een bedrag (’fee’) voor wat ze daadwerkelijk vangen (123 euro per ton).

PFA-voorzitter Gerard van Balsfoort geeft toe verrast te zijn door het feit dat de gesprekken vorige week in Mauritanië zo snel hebben geleid tot een akkoord. ,,Blijkbaar was de EC er veel aan gelegen om snel tot een akkoord te komen. Maar het kon vooral zo snel gaan omdat de EC feitelijk over vrijwel alle kritiekpunten die wij hadden is heengestapt’’, stelt hij teleurgesteld vast. ,,Het huidige protocol is bijna een kopie van het vorige, met als enige uitzondering dat de eisen met betrekking tot de bemanning (60 procent van de bemanning moesten ‘lokale mensen’ zijn, red) zijn opgeschoven richting de EU.

Vooral omdat het vorige protocol inging tegen de wettelijke vereisten van de lidstaten op dit gebied. We betreuren het zeer dat de EC zo snel voor dit resultaat heeft getekend. Wij hadden er de voorkeur aan gegeven dat er verder zou worden onderhandeld, voor een beter resultaat.’’. De Raad en het Europees Parlement moeten nog akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Lees ook: EU and Mauritania reach a new deal for sustainable management of fisheries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *