Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Studie: Lawaai schadelijk voor Kabeljauw

2 min read

Gezien het feit dat de ondiepe banken in de Noordzee waar veel kabeljauw voorkomt ook voorgestelde gebieden zijn voor offshore windparken, en de geluidsniveaus daarvan vergelijkbaar zijn met die gebruikt in ons onderzoek, is de mogelijke schade daarvan voor kabeljauw in het wild een punt van zorg

Kabeljauw bestanden kunnen worden bedreigt door lawaai van windmolenparken en andere offshore-installaties. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door de Schotse Universiteit van Stirling.

De studie,  uitgevoerd door het toonaangevend Instituut voor Aquacultuur van deze Universiteit, vond dat kabeljauwen blootgesteld aan geluid in de aquacultuur een verlaagde productie van voortplanting vertoonden. Maar de onderzoekers denken dat dit ook gevolgen kan hebben voor kabeljauwbestanden in het wild.

Dr Andrew Davie, van het Instituut voor Aquacultuur, zei: “We moeten voorzichtig zijn omdat deze studie zich concentreerde op het effect van geluid in gesloten aquacultuur faciliteiten aan land, terwijl de in het wild levende kabeljauwen een kans hebben om weg te zwemmen van lawaai.

“Echter, lawaai van offshore installaties en scheepvaart op zee nemen toe en de gevolgen daarvan voor de inheemse visbestanden zou dan ook moeten worden onderzocht.

“Gezien het feit dat de ondiepe banken in de Noordzee waar veel kabeljauw voorkomt ook voorgestelde gebieden zijn voor offshore windparken, en de geluidsniveaus daarvan vergelijkbaar zijn met die gebruikt in ons onderzoek, is de mogelijke schade daarvan voor kabeljauw in het wild een punt van zorg.

“Voor de aquacultuur aan wal zijn eenvoudige oplossing te bedenken, zoals geïsoleerde leidingen tegen lawaai en geen radio’s enz. in de faciliteiten om lawaai zoveel mogelijk te beperken, zou kunnen helpen de vissen te beschermen tegen schadelijke geluidsoverlast.”

Momenteel word er meer dan 1,3 miljoen ton wilde kabeljauw jaarlijks gevangen, bijna 30.000 ton daarvan word gevangen en aangeland uit wateren van het Verenigd Koninkrijk.

Twee proeven werden uitgevoerd als onderdeel van het onderzoek. In het eerste werd de kabeljauw in gesloten tankinstallaties blootgesteld aan verschillende decibellen geluid voor een korte tijd met onderwater luidsprekers. Metingen daarna vertoonden een kortdurende verhoging van het ‘stresshormoon’ cortisol bij de vis als gevolg van de geluidsbelasting.

Belangrijker is dat bij de tweede test bleek dat bij langdurige blootstelling van willekeurige geluiden dit een 50 procent vermindering tot gevolg had van het aantal levensvatbare kabeljauw embryo’s.

Bron: Study highlights noise threat to Atlantic cod

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *