Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

UK 64 bootst bedrijfssurvey UK 45 na

4 min read

UK-64 Mattanja, foto Flying Focus

De jaarlijkse bedrijfssurvey in augustus met de UK 45 en OD 1 wordt dit jaar éénmalig uitgebreid met de UK 64. Tevens worden de vangsten inclusief discards tussen de Urker kotters met pulstuig en wekkerketting wetenschappelijk vergeleken.

De bedrijfssurvey vindt voor de vijfde keer plaats. ‘Gesneden koek’ zou daarom gezegd kunnen worden. Maar het ombouwen van de UK 45 naar de pulsvisserij plaatste VisNed als opdrachtgever en IMARES als uitvoerder voor nieuwe uitdagingen met vergaande consequenties.

Om de opgebouwde tijdreeks voort te kunnen zetten wordt de bedrijfssurvey dit jaar uitgebreid met de UK 64, die met de oude boomkortuigen van de UK 45 gaat vissen.

Beide Urker kotters gaan twee weken samen opvissen. En schipper Jelle Hakvoort van de UK 45 stapt over op de UK 64. ,,De gegevens kunnen we straks omrekenen, waardoor de UK 45 ook de komende jaren kan blijven meedoen aan de bedrijfssurvey’’, legt projectleider Karin van der Reijden van IMARES uit.

Het doel van de bedrijfssurvey is namelijk een bettrouwbare vangst-tijdreeks te maken die mogelijk in de officiële bestandsschattingen gebruikt kan worden.

De gekozen oplossing zorgt ervoor dat er dit jaar tijdens de bedrijfssurvey een pulskor en een traditionele boomkor tegelijk opvissen. IMARES en de Coöperatieve Visserij Organisatie als financierder grijpen deze unieke kans om interessante onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. In overleg met de schippers, IMARES-opstappers en VisNed is een praktisch protocol opgesteld waardoor zo veel mogelijk vragen zo efficiënt mogelijk kunnen worden beantwoord.

Besloten is om voor de gezamenlijke trekken van de UK 64 en de UK 45 de volgende vragen te onderzoeken:

  1. Is er een verschil in vangstefficiëntie voor schol en tong tussen traditioneel en pulstuig?
  2. Is er een verschil in vangstefficiëntie voor tarbot en griet tussen traditioneel en pulstuig?
  3. Heeft de pulskor minder visdiscards in de totale vangst?
  4. Verschilt de benthossamenstelling tussen een traditioneel en pulstuig?

Hiertoe wordt het bedrijfssurvey-protocol uitgebreid. Waar normaal alleen schol en tong uit het stuurboordnet worden verzameld, zullen nu ook tarbot en griet worden verzameld en gemeten. Van deze soorten wordt geen leeftijd bepaald. Omdat dit weinig extra werk is, zal ook aan boord van de OD 1 naast schol en tong ook alle griet en tarbot worden verzameld.

Vervolgens worden er uit het bakboordnet twee manden van de vangst verzameld. Dit gehele vangstmonster wordt gewogen, waarna het wordt gesorteerd in vijf groepen: a) aanlandingen, b) roggen en haaien (visdiscards), c) overige visdiscards, d) benthos en e) rotzooi (stenen, veen, turf, plastic, etc).

Van minstens één trek per dag wordt niet een monster genomen, maar wordt de gehele vangst gesorteerd in bovengenoemde vijf groepen. Vervolgens wordt er van het benthos een emmer monster genomen, die wordt opgedeeld in vier groepen. i) stekelhuidigen (zeesterren etc), ii) kreeftachtigen (krabben etc), iii) weekdieren (schelpdieren, inktvissen en (huisjes)slakken) en iv) overige (sponzen, anemonen, zakpijpen en dodemansduim). Het benthos wordt op deze manier ingedeeld om te vergelijken tussen soorten die vooral in de bodem leven (schelpdieren) en dieren die vooral op de bodem leven (zoals krabben en zeesterren).

De bedrijfssurvey wordt in augustus uitgevoerd, waarbij de OD 1 vanaf 3 augustus twee weken vaart met Gerrit Rink aan boord. De UK 45 en de UK 64 zullen vanaf maandag 10 augustus samen varen. Beide Urker schepen hebben een vaste waarnemer, respectievelijk Hanz Wiegerinck en Michiel Dammers, met daarnaast nog een extra waarnemer vanuit IMARES.

Bedrijfssurvey

IJMUIDEN – Gedurende de bedrijfssurvey wordt de Noordzee volgens een vast protocol bemonsterd op schol en tong. In het zuiden wordt dit gedaan door de OD1; in het noorden wordt dit door de UK 45/UK 64 gedaan.

Gezamenlijk bemonsteren ze 84 wetenschappelijke trekken. Deze trekken worden overdag uitgevoerd met een vaste snelheid voor 30 minuten.

Van één net worden álle (ondermaats en maats) schol en tong verzameld en doorgemeten. Daarnaast worden per ICES-kwadrant otolieten verzameld voor leeftijdsbepaling. Voor schol is dat vanaf 30 centimeter, voor elke centimeterklasse twee vissen; voor tong wordt van alle lengteklassen één vis gesneden.

Met deze gegevens wordt de leeftijd van alle schol en tong geschat, waarna een vangst-reeks wordt berekend voor elke leeftijdsgroep. Over de jaren kunnen de vangsten-per-leeftijdsgroep worden vergeleken, waardoor er populatietrends kunnen worden vastgesteld. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Video: Vergelijkend vissen; vissers en onderzoekers

In het kader van het Traject Bedrijfssurvey heeft het vissersschip de UK-45 van Jelle Hakvoort vergelijkend gevist met afwisselend de onderzoeksschepen Isis en Tridens (2009 en 2010) van IMARES. De schepen startten op dezelfde positie en visten vervolgens een half uur lang in dezelfde richting. Na elke trek werd alle schol en tong uit de vangst gesorteerd en vervolgens werden ze tot op de centimeter nauwkeurig gemeten. In het najaar worden de resultaten van de schepen met elkaar vergeleken en moet duidelijk worden of een vissersschip bijvoorbeeld wel grote vissen vangt die aan boord van de onderzoeksschepen niet worden gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *