Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ICES: vangstbeperking schoolvormende visbestanden

2 min read

IMARES Wageningen UR presenteerde vandaag de vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto-scandian haring in de Noorse zee.

De meeste schoolvormende visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij staan er nog steeds goed voor. Toch zijn vangstbeperkingen nodig om de doelstelling van maximaal duurzame oogst te behalen, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES).

IMARES Wageningen UR presenteerde vandaag de vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto-scandian haring in de Noorse zee.

De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2015 de nieuwe vangstquota vast voor 2016. Omdat de schoolvormende visbestanden een grote verspreiding kennen, zijn ook de kuststaten Faeröer, Noorwegen, IJsland, Groenland en Rusland betrokken bij het vaststellen van beheermaatregelen. Het advies van ICES speelt in dit proces een belangrijke rol.

ICES is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van twintig landen die grenzen aan de Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee of Oostzee. IMARES Wageningen UR is als toegepast wetenschappelijk zee-onderzoeksinstituut nauw betrokken bij de totstandkoming van de adviezen.

Stabiel blauwe wijting bestand, maar visserijdruk te hoog

De visserij op blauwe wijting vindt hoofdzakelijk plaats ten westen van Ierland. Na een flinke afname is het bestand tussen 2011 en 2013 toegenomen en lijkt het in 2014 te stabiliseren rond de 4 miljoen ton. De jonge aanwas van blauwe wijting lijkt in 2014 en 2015 groter dan gemiddeld. Hoewel het visbestand in omvang gezond is, is de visserijsterfte hoger dan het niveau waarop de maximaal duurzame oogst wordt bereikt.

Maximaal Duurzame Oogst (Maximum Sustainable Yield, MSY) berust op het principe dat er gemiddeld niet meer gevangen wordt dan er aan jonge vis jaarlijks bijkomt. ICES adviseert op basis van de MSY benadering om in 2016 de vangst ten opzichte van 2015 te verlagen naar 776.391 ton.

Lees hier verder op de website van IMARES Wageningen UR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *