Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Schriftelijke vragen over Haring ruzie met Noorwegen

2 min read

Het Noorse vissersschip Stanger met als thuishaven Bergen

“Welke vervolgstappen is de Europese Commissie van plan te nemen om de rechten van Europese vissers in de wateren rond Spitsbergen te beschermen?”, dat wil Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) graag weten van commissaris Vella.

Van Dalen diende vandaag schriftelijke vragen in over de sluiting door Noorwegen van de wateren rondom Spitsbergen voor Europese schepen. Van Dalen: “Met deze vragen wil ik druk op de ketel houden, en de Europese Commissie aansporen de strijd niet te staken”.

De onderhandelingen tussen de kuststaten (EU, Noorwegen, Faeröer en IJsland) over gezamenlijke visbestanden verlopen de laatste jaren erg moeizaam. Onder andere voor soorten als de blauwe wijting kan met niet tot een akkoord komen.

Vanwege deze ruzie rondom de blauwe wijting kreeg de Europese vloot geen toestemming om op Atlanto Scandic haring te vissen Noorse in wateren. Dat is het recht dat Noorwegen heeft. Maar wat niet kan is dat Noorwegen óók de wateren van Spitsbergen heeft gesloten voor EU vaartuigen.

Spitsbergen is geen ‘normaal’ Noors gebied maar wordt gereguleerd onder het Spitsbergenverdrag (1920), waarvan ook Nederland verdragspartner is. Daarin staat dat de ondertekenaars van dit verdrag de vrijheid hebben economisch actief te zijn in dat gebied.

Van Dalen: “Noorwegen kan dus niet eenzijdig de toegang ontzeggen voor visserij in deze wateren. Dit leidt tot een grote schadepost, met name voor de visserij op Atlanto Scandic Haring. Zeker nu juist dit jaar de haring langer blijft ‘hangen’ in deze wateren.”

De Europese Commissie is op bezoek geweest bij de Noren, maar die is met de staart tussen de benen teruggekeerd. Ook de note verbale die werd opgesteld, waarin de positie uiteen werd gezet, haalde niets uit.

Van Dalen vraagt de Europese Commissie naar de mogelijkheden de zaak aanhangig te maken bij een internationaal tribunaal, bijvoorbeeld bij het internationaal Tribunaal voor Zeerecht in Hamburg.

“Als niets werkt, zou Europa kunnen besluiten de Noren te weren uit onze wateren. Maar ik zie liever dat deze ruzie anders wordt opgelost”, aldus Van Dalen.

Onder de schriftelijke vragen ingediend door Peter van Dalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *