Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe stichting om Belgische visserijsector duurzamer te maken

1 min read

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein pleit in een antwoord op een parlementaire vraag van Daphne Duméry voor een nieuwe stichting om de visserijsector duurzamer te maken.

‘We mogen de fouten uit het verleden niet herhalen. Een nieuwe stichting moet werken op projectbasis en moet transparant zijn.’

De verduurzaming van de visserijsector is van cruciaal belang. Daarom werd in 2004 de Stichting voor Duurzame Visserij-ontwikkeling (SDVO) opgericht. Die werd gefinancierd met 33% van de bedrijfsheffing die de reders doorstorten naar aan het Zeevissersfonds.

Nu SDVO in vereffening is, pleit staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein voor een nieuwe stichting om de Belgische visserijsector te verduurzamen.

Fouten uit het verleden niet herhalen

‘Een nieuwe stichting moet modern en transparant zijn, een wetenschappelijk karakter hebben en projectmatig werken. We mogen de fouten uit het verleden niet herhalen. Daarom stel ik voor dat een adviescomité – samengesteld uit experten van universiteiten, natuurorganisaties, VLIZ, ILVO, BMM en uiteraard de sector zelf – oordeelt over de ingediende projectaanvragen. Een Raad van Beheer met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale overheid en een beperkte administratie die de goedgekeurde projecten zal opvolgen, kan die adviezen daarna al dan niet bekrachtigen.’

De staatssecretaris wil de nodige garanties inbouwen om ervoor te zorgen dat de federale publieke middelen worden ingezet binnen een transparante structuur, met een duidelijke inzet voor duurzame visserij en/of marecultuur. ‘Onder die voorwaarden ben ik bereid de oprichting van een nieuwe stichting mee uit te werken’, besluit Bart Tommelein. [Bron: Tommelein.com]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *