Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vergunning om Langoustines op zee te dumpen?

2 min read

Noord Ierse vissers hebben een aanvraag ingediend voor een vergunning om kreeftjes als  afval weer op zee te gaan dumpen. Dit als gevolg van de Aanlandplicht of Discard ban van de EU. De regel gaat ook gelden voor vissers in Noord-Ierland vanaf januari 2016.

De Ierse vissers zeggen ook dat de regel niet is doordacht. Het betekent dat de Noord-Ierse vissersvloot alle kreeftjes (Langoustines) die zij vangen aan wal moet brengen, ook de ondermaatse die eerder zouden zijn teruggezet zo meldt de BBC hier.

Aangezien deze kreeftjes niet verkocht kunnen [mogen] worden als voedsel, en niemand weet wat ermee te doen, heeft de visserij producenten organisatie een aanvraag ingediend voor een afval vergunning om de te kleine, dan wel dode, kreeftjes maar weer terug naar zee te brengen en ze te dumpen.

Alan McCulla, van de Anglo Noord-Ierse Fish Producers Organisatie, heeft afgelopen zomer al aanzoek gedaan voor een dergelijke vergunning. Hij zei dat een aantal verschillende toepassingen voor de kreeftjes zijn geprobeerd, waaronder voedsel voor huisdieren, brandstof voor biogascentrales en als voedsel bron voor een “maden boerderij” – maar niets bleek werkbaar.

“Er bleef niets anders over dan een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Milieu (Department of Environment) om ze weer op zee te dumpen als afval,” zei hij.

“Effectief is het niet toegestaan ​​om de kreeftjes direct na de vangst terug te zetten, we moeten ze eerst in de haven brengen en ze geteld krijgen. Daarna is voor ons de enige oplossing op dit moment om ze terug te brengen naar zee en dan te dumpen.”

De Ierse P.O wacht nog steeds op een beslissing. Vorig jaar zijn er 7000 ton kreeftjes aangevoerd in Noord Ierse havens. Het Department of Environment bevestigde tegenover de BBC de aanvraag voor de vergunning. Ze hebben Mr McCulla verteld dat er eerst naar alternatieven zou moeten worden gekeken.

McCulla zei dat dit al was gedaan, met financiële steun van Invest Northern Ireland, en de details daarvan zijn naar het Department of Environment gestuurd. Hij geloofd ook niet dat er een werkbaar alternatief op dit moment is.

Lees hier: EU prawn ‘discard ban’: NI fishermen apply for waste licence + reportage

Video: Trawling and Tubing Live Nephrops Prawns

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *